Sobota, 15 maja 2021

imieniny: Zofii, Nadziei, Berty

RSS

Rybnik. Regulamin już jest, pieniędzy jeszcze nie ma

09.04.2021 11:35 | 0 komentarzy | ż

W czwartek, 8 kwietnia, rybniccy radni podczas sesji uchwalili regulaminem udzielania dofinansowania do wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych poddanych częściowej termomodernizacji. Rybnik stara się o 4,5 mln zł

Rybnik. Regulamin już jest, pieniędzy jeszcze nie ma
Materiały promujące wymianę starych pieców węglowych (UM Rybnik).
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Szkoda, że tak późno

Regulamin dotyczy projektu „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika”, który ma szansę uzyskać dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

- Chcemy wykorzystać też możliwość pozyskania środków unijnych, które w formule grantowej mogłyby wspomóc właścicieli budynków jednorodzinnych przy wymianie niespełniających wymogów niskoemisyjnych źródeł ciepła. Cieszę się, że na dzisiejszej sesji radni miejscy przyjęli regulamin udzielania dotacji. Trzeba jednak pamiętać, że dofinansowanie zostanie przyznane mieszkańcom wyłącznie w przypadku pozyskania przez Miasto środków unijnych. Jestem przekonany, że te pieniądze przydadzą się tym, których nie stać na wymianę starych kopciuchów. Osobiście żałuję tylko jednego, że takie środki pojawiły się tak późno, kiedy właściwie kopciuchy powinny być wymienione do końca tego roku – zaznacza prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Wymiana kotła węglowego

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza w Rybniku. Regulamin przewiduje udzielenie dotacji właścicielom budynków jednorodzinnych w przypadku demontażu źródła ciepła na paliwo stałe, które nie spełnia wymogów niskoemisyjnych i jego zastąpieniu: podłączeniem do sieci c.o., pompą ciepła, kotłem gazowym kondensacyjnym, kotłem na pellet drzewny, ogrzewaniem elektrycznym lub innym odnawialnym źródłem energii. Dofinansowanie nie obejmuje wymiany źródła ciepła na źródła oparte o węgiel. Dotacja może objąć niezbędną modernizację systemu ogrzewania i/lub systemu przygotowania c.w.u., jeżeli następuje jednocześnie wymiana źródła ciepła.

Dotacje do 25 000 zł

Wysokość dotacji może maksymalnie wynieść 25 000 zł na budynek, w zależności od instalowanego źródła ciepła. Każdy budynek zgłaszany do dofinansowania musi spełniać lub do 15 maja 2023 spełnić określony w regulaminie tzw. minimalny standard efektywności energetycznej (częściowa termomodernizacja). Grantobiorcy zostaną wybrani w drodze otwartego naboru. W przypadku zainteresowania przekraczającego możliwości finansowe projektu, wybór wniosków do dofinansowania zostanie dokonany w oparciu o kryterium punktowe dla deklarowanego źródła po wymianie, a w dalszej kolejności – w drodze losowania. Jeżeli względy proceduralne pozwolą, nabór wniosków może rozpocząć się jeszcze w kwietniu.

Pierwsze umowy dopiero w przyszłym roku

Realizacja inwestycji przez mieszkańców będzie możliwa dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie przez Miasto Rybnik z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego, a w kolejnym etapie zawarciu umów z mieszkańcami o powierzenie grantu. Może to nastąpić dopiero po rozstrzygnięciu konkursu i przyznaniu Miastu Rybnik grantu, co zgodnie z informacjami przekazanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nastąpi w grudniu br. Oznacza to, że umowy z mieszkańcami będą podpisywane najwcześniej w I kwartale 2022 r. W związku z tym dofinansowanie kierowane jest do mieszkańców, którzy planują wymianę źródła ciepła w 2022 r., względnie do maja 2023 r.

Szacunkowa wartość projektu to maksymalnie 5,3 mln zł, z czego niecałe 4,5 mln zł stanowić będzie dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pozostałe 15% wartości projektu (prawie 0,8 mln zł) stanowić będzie wkład finansowy Miasta.

Więcej informacji TUTAJ.

źródło: UM Rybnik, oprac. ż