Niedziela, 16 maja 2021

imieniny: Andrzeja, Jędrzeja, Adama

RSS

Usuną azbest i naprawią dachy

09.04.2021 07:00 | 0 komentarzy | ska

Nie tylko na demontaż i usunięcie azbestu, ale także na odtworzenie pokrycia dachów mieszkańcy Pszowa będą mogli otrzymać dotację, dzięki pozyskanym prawie 600 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Usuną azbest i naprawią dachy
Do usunięcia w Pszowie jest ponad 51 ton azbestu, zlokalizowanego na 18 budynkach mieszkalnych i 22 budynkach użytkowych zgłoszonych do projektu
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

PSZÓW Złożony przez miasto projekt zdobył największą liczbę punktów i znalazł się na pierwszym miejscu na liście rankingowej projektów grantowych. – Projekt zakłada kompleksowe wsparcie mieszkańców w usuwaniu azbestu z budynków. W ramach dofinansowania będzie można zdemontować wyroby i materiały budowlane zawierające azbest z budynku mieszkalnego i niemieszkalnego. Przewidziane jest pokrycie kosztów transportu i unieszkodliwienia tych wyrobów. Następnie beneficjent otrzyma wsparcie na odtworzenie pokrycia dachowego, które zostało uszkodzone w wyniku prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest – informuje Czesław Krzystała, burmistrz miasta Pszów. Dzięki tym działaniom zminimalizowana zostanie emisja azbestowych włókien i poprawi się wygląd zewnętrzny oraz stan techniczny budynków. Zaplanowano usunięcie azbestowych elementów w 51 obiektach zlokalizowanych na terenie całego miasta. Łączna masa usuwanego azbestu to 51,3 tony, a powierzchnia to 4666,3 m2. Wśród obiektów objętych projektem jest 18 budynków mieszkalnych i 33 budynki użytkowe takie jak garaże, stodoły, budynki gospodarcze. Projekt potrwa w mieście do 2022 roku, a całość będzie kosztować 630 tys. zł, z czego dokładnie 598 tys. zł będzie stanowić dofinansowanie ze środków unijnych.

(ska)