Wtorek, 11 maja 2021

imieniny: Igi, Miry, Lwa

RSS

Dlaczego bezdomne zwierzęta z Rudnika będą trafiały do Rybnika?

27.03.2021 12:00 | 0 komentarzy | mad

W 2021 roku wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie gminy Rudnik zajmuje się schronisko z Rybnika. Jeden z radnych docieka, dlaczego nie zlecono tego zadania tak jak wcześniej schronisku w Raciborzu.

Dlaczego bezdomne zwierzęta z Rudnika będą trafiały do Rybnika?
Zdjęcie ilustracyjne (fot. arch. PK Racibórz).
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Dlaczego Rybnik, a nie Racibórz?

Radni na ostatniej sesji rady przyjęli program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rudnik. Realizacja programu jest obowiązkiem nałożonym na samorząd.

W treści programu zapisano m.in., że wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy realizowane jest przez schronisko w Rybniku na podstawie podpisanej umowy. Każdorazowo po uzyskaniu informacji o pojawieniu się bezdomnego zwierzęcia pracownik urzędu przekazuje informacje do schroniska, które podejmuje interwencję.

Radny Mirosław Golijasz dociekał na minionej sesji rady gminy, dlaczego umowę podpisano ze schroniskiem w Rybniku, a nie w Raciborzu. Wójt Piotr Rybka wyjaśniał, że to rozwiązanie było dla gminy korzystniejsze. – Jeżeli gminę miałoby obsługiwać schronisko w Raciborzu, to wychodziłoby to drożej – wyjaśnił. Jak dodał wójt, samorząd chcąc skorzystać z usług pobliskiego schroniska, musiałby dodatkowo nawiązać umowę z hyclem, bo tej usługi nie oferuje Racibórz.

Jakie koszty?

Koszt realizacji programu ponosi gmina w ramach budżetu na rok 2021. Na realizację przeznaczono 16.270,00 zł, w tym na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami obejmującą: odławianie bezdomnych zwierząt, umieszczanie i przetrzymywanie ich w schronisku, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów, obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt – 11.070,00 zł; zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – 3.000,00 zł; zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym – 1.000,00 zł; sterylizacja albo kastracja kotów wolno żyjących – 1.000,00 zł; dokarmianie wolno żyjących kotów – 200,00 zł.

Ludzie:

Mirosław Golijasz

Mirosław Golijasz

Radny gminy Rudnik.

Piotr Rybka

Piotr Rybka

Wójt gminy Rudnik.