Wtorek, 11 maja 2021

imieniny: Igi, Miry, Lwa

RSS

Wójt Nędzy przypomina: Należy sprzątać po swoim psie

16.03.2021 15:07 | 0 komentarzy | mad

Anna Iskała, wójt Nędzy wystosowała do mieszkańców komunikat dotyczący sprzątania po swoim pupilu. Zadziało się to po licznych zgłoszeniach docierających do urzędu gminy, jakoby nie wszyscy mieli się do tego stosować.

Wójt Nędzy przypomina: Należy sprzątać po swoim psie
Anna Iskała, wójt Nędzy
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

– W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi zanieczyszczania odchodami zwierząt terenów publicznych (dotyczy właścicieli psów, którzy nie sprzątają odchodów pozostawianych przez ich zwierzęta), informuję, że zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nędza osoby utrzymujące zwierzęta domowe, zobowiązane są do takiego ich utrzymania, aby wyeliminować wszelkie zagrożenia i uciążliwości dla ludzi i zanieczyszczenia odchodami miejsc wspólnego użytku – apeluje wójt Iskała.

I precyzuje, że osoby utrzymujące zwierzęta domowe, zobowiązane są do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta na terenach zabudowanych przeznaczonych do wspólnego użytku.

– Obowiązek ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych, korzystających z pomocy psów przewodników – wyjaśnia pani wójt.

Anna Iskała przypomina, że nieprzestrzeganie postanowień regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, jest wykroczeniem, za które przewidziana jest kara grzywny.

– Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na utrzymanie czystości w miejscach publicznych i sprzątanie po swoich zwierzętach – dodaje pani wójt.

Ludzie:

Anna Iskała

Anna Iskała

Wójt gminy Nędza.