Niedziela, 16 maja 2021

imieniny: Andrzeja, Jędrzeja, Adama

RSS

Radny pyta o koszty udziału gminy Krzyżanowice w ogólnopolskim konkursie

16.03.2021 07:00 | 10 komentarzy | mad

Za sprawą Huberta Fichny – radnego opozycyjnego w radzie gminy, a zarazem sołtysa Krzyżanowic powrócił temat ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku”, w którym jeden z budynków należących do gminy został nagrodzony. Rajca docieka, ile środków wydatkowano z budżetu gminy na ten cel.

Radny pyta o koszty udziału gminy Krzyżanowice w ogólnopolskim konkursie
Radny Hubert Fichna (arch. Nowiny.pl).
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Wyróżnienie dla Rudyszwałdu

Ośrodek Integracji i Aktywności Społecznej w Rudyszwałdzie, w którym mieści się ochotnicza straż pożarna, sołtysówka oraz świetlica z zapleczem socjalno–technicznym został wyróżniony w ogólnopolskim konkursie „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku” w kategorii nowe obiekty – obiekty kultury. Nagrody wręczono na Zamku Królewskim w Warszawie 23 września, a podczas gali gminę reprezentował wójt Grzegorz Utracki wraz z pracownikiem merytorycznym gminy.

Radny pyta, wicewójt odpowiada

Do tematu powrócił radny Hubert Fichna, pytając w interpelacji o koszty poniesione przez gminę w związku z tą inicjatywą.

W odpowiedzi wicewójt Wolfgang Kroczek odpisał, że gmina od wielu lat realizuje na swoim terenie ciekawe inwestycje inicjowane i akceptowane przez mieszkańców. – Wielokrotnie byliśmy zapraszani do udziału w prestiżowych, ogólnopolskich konkursach, w tym do konkursu „Modernizacja Roku i Budowa XXI wieku”, którego celem jest wyłanianie i nagradzanie przedsięwzięć budowlanych wyróżniających się szczególnymi walorami. W 2020 roku, po konsultacjach z przedstawicielami sołectwa Rudyszwałd, postanowiliśmy zgłosić do w/w konkursu Centrum Integracji i Aktywności Społecznej w Rudyszwałdzie – zgłoszonych zostało 460 realizacji z całego kraju, do finału zakwalifikowano 76 inwestycji – czytamy w odpowiedzi.

Dalej wicewójt wskazuje, że zgłoszony budynek, to obiekt, którego powstanie zainicjowały jasno sprecyzowane potrzeby mieszkańców Rudyszwałdu. – Wielokrotnie podczas spotkań, w rozmowach przewijał się problem brak obiektu, który kompleksowo zabezpieczałby potrzeby wszystkich mieszkańców sołectwa. Przez wiele lat bezskutecznie staraliśmy się o wsparcie realizacji z funduszy zewnętrznych. Ostatecznie, budynek został wybudowany ze środków własnych gminy. Dziś, jest chlubą i wizytówką naszej gminy, goszczą w nim nie tylko mieszkańcy Rudyszwałdu i okolicznych miejscowości, ale również przyjaciele z sąsiednich, czeskich gmin – argumentuje.

I jak wyjaśnia, po zadeklarowaniu uczestnictwa w konkursie, gmina brała udział w plebiscycie internetowym, gdzie elektroniczne oddawane były głosy na obiekt. Dzięki oddanym głosom samorząd otrzymał nominację do kolejnego – finałowego etapu konkursu. – Wymagało to opracowania przez pracowników urzędu gminy, odpowiedzialnych za realizację procesu inwestycyjnego, szczegółowych kart informacyjnych obiektu – nadmienia Wolfgang Kroczek. Przypomina także, że gminę odwiedziła specjalna komisja konkursowa, a wizytacja miała miejsce 13 sierpnia i polegała na analizie przyjętych rozwiązań projektowych. Choć z powodu panującej pandemii część komisji połączyła się zdalnie poprzez telekonferencję, podczas której przedstawiono prezentację, na której zaznajomiono jury z etapami prowadzonych prac inwestycyjnych. – Członkowie jury byli pod wrażeniem nie tylko przyjętych w obiekcie rozwiązań architektonicznych, ale również zaangażowania i serdeczności, z jaką spotkali się ze strony wdzięcznych za obiekt, mieszkańców sołectwa Rudyszwałd – relacjonuje urzędnik, wskazując, że spotkanie zorganizowała sołtys, sołeckie organizacje społeczne oraz pracownicy urzędu.

Wolfgang Kroczek przypomniał w odpowiedzi również, jaką nagrodę otrzymała gmina. Wskazał także na artykuł w Dzienniku Rzeczpospolita oraz pokonkursowym katalogu Ogólnopolskiego Czasopisma Budowlanego „Rom–Dom”, gdzie ukazały się informacje o sukcesie gminy. – Wyróżnienie odbiło się szerokim echem w mediach lokalnych i zapewniło gminie Krzyżanowice promocję w skali całego kraju. Reasumując, udział w konkursie okazał się być trafnym narzędziem, umożliwiającym realizację zadania własnego gminy, jakim jest jej szeroko pojęta promocja – argumentuje zastępca Grzegorza Utrackiego.

Jakie koszty?

Wicewójt Krzyżanowic wyliczył, że udział w konkursie (wizyta delegacji, publikacje w gazetach i statuetki pamiątkowe) wyniósł 9 218,85 zł, a kołacz dla członków jury goszczących w Rudyszwałdzie 117,60 zł. Zaś przejazd pociągiem 362 zł – delegacja wójta i pracownika merytorycznego. Łączny koszt, jaki samorząd poniósł, w związku z udziałem w konkursie wyniósł 9 698,45 zł.

Ludzie:

Grzegorz Utracki

Grzegorz Utracki

Wójt gminy Krzyżanowice.

Hubert Fichna

Hubert Fichna

Radny gminy Krzyżanowice

Wolfgang Kroczek

Wolfgang Kroczek

Wicewójt gminy Krzyżanowice