Sobota, 15 maja 2021

imieniny: Zofii, Nadziei, Berty

RSS

Czy znak wpłynie na zakres remontu drogi w Górkach Śląskich?

08.03.2021 12:30 | 0 komentarzy | mad

W gminie Nędza powrócił temat remontu drogi powiatowej nr 3536S – ul Ofiar Oświęcimskich w Górach Śląskich. Sprawa dotyczy znaku informującego o planowanych robotach, który stoi w ciągu drogi. Mieszkańcy zaczęli zastanawiać się, czy znak wyznacza miejsce, od którego rozpocznie się remont.

Czy znak wpłynie na zakres remontu drogi w Górkach Śląskich?
Znak wywołał zaniepokojenie we wsi. Mieszkańcy obawiali się, że remont będzie obejmował krótszy odcinek drogi.
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

To oczekiwane w Górkach Śląskich prace. Jak informował w ubiegłym roku Powiat, w ramach inwestycji planowana jest przebudowa drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Rudzką włącznie do końca działki drogowej nr 257/3 od strony DW 919. Zakres obejmuje m.in.: przebudowę jezdni, skrzyżowań, zjazdów z drogi, chodników, wykonanie ciągu pieszo-rowerowego i odtworzenie pobocza. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, zaś wkład własny po połowie został podzielony na budżet powiatowy oraz gminny. Końcowy termin realizacji zadań to III kwartał 2021 roku.

Henryk Postawka, radny Górek Śląskich przekazał wójt Nędzy Annie Iskale obawy mieszkańców względem znaku informującego o robotach. Bo ten został postawiony w połowie trasy planowanego remontu. – Nie wiem, czy to jest tak specjalnie, czy przypadkiem znowu nie będziemy mieć okrojonego remontu – przekazał zaniepokojenie.

Wójt wyjaśnia, że znak musi zostać postawiony, ale nie ma obowiązku, aby stanął na początku inwestycji. – Musi być w miejscu widocznym – precyzuje. Jednocześnie zapewnia, że znak nie ma wpływu na zmianę zakresu planowanych robót. Pierwszym odcinkiem, który doczeka się zmian, będzie ten od kapliczki do cmentarza. W tym roku rozpoczynają się natomiast prace projektowe odcinka od cmentarza do torów. Pani wójt wyjaśnia również, że podzielenie remontu na odcinki upraszcza go ze względów administracyjnych, a zarazem finansowych dla obu budżetów.


Czytaj również: 

Ludzie:

Anna Iskała

Anna Iskała

Wójt gminy Nędza.

Henryk Postawka

Henryk Postawka

Radny gminy Nędza.