Poniedziałek, 17 maja 2021

imieniny: Sławomira, Paschalisa, Weroniki

RSS

Dofinansowanie do wymiany pieca. Gdzie i ile?

09.03.2021 07:00 | 6 komentarzy | ska, juk, art

POWIAT Smog oraz jakość paliwa i stan kotłów to jeden z gorących tematów, który powraca każdego roku. Szczególnie w okresie grzewczym. Każdy samorząd ma własne regulacje dotyczące wsparcia do wymian starych instalacji. Sprawdzamy, ile można dostać w różnych gminach. Poniżej przedstawiamy informacje, jakie udało nam się pozyskać.

Dofinansowanie do wymiany pieca. Gdzie i ile?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Godów

Wysokość dotacji uzależniona jest od rodzaju urządzenia, na które mieszkaniec chce wymienić stary kocioł i wynosi od 3 do 5 tys. zł. Termin naboru wniosków będzie podany w najbliższym czasie. W przypadku przekroczenia ilości środków pieniężnych przeznaczonych w budżecie na ten cel, przeprowadzone zostanie losowanie wnioskodawców.

Gorzyce

Wysokość dotacji wynosić będzie od 5 do 10 tys. zł w zależności do rodzaju urządzenia, na które mieszkaniec chce wymienić stary kocioł. Przy czym gmina nie udzieli dofinansowania zakupu kotła węglowego lub na biomasę, jeśli mieszkaniec ma możliwość przyłączenia się do sieci gazowej. Nabór wniosków zakończył się 24 lutego. Złożono aż 630 wniosków! Gmina udzieli dotacji do zakupu 120 kotłów węglowych lub na biomasę, 120 kotłów gazowych, elektrycznych lub olejowych i 30 pomp ciepła. Realizacji będą podlegały wnioski wyłonione w drodze losowania.

Lubomia

Wysokość dotacji wynosi 4 tys. zł. W tym roku gmina zamierza dotować wymianę 130 urządzeń. Nabór trwa i ma charakter ciągły, tj. do wyczerpania puli środków. Osoby, które nie uzyskają dotacji w tym roku, trafią na listę oczekujących i będą brane pod uwagę w pierwszej kolejności w przyszłorocznym naborze wniosków.

Mszana

Dotacja wynosi 5 tys. zł do wymiany każdego kotła. Nabór wniosków na ten rok został już zamknięty. Gmina zabezpieczyła wstępnie środki na wymianę 100 kotłów. Złożono 272 wnioski, spośród których wylosowano 100 tych, które otrzymają dotację. Gmina szuka środków na kolejne dotacje.

Pszów

Nabór wniosków o dotacje do wymiany pieca ruszył 18 lutego. Wnioski rozpatrywane są zgodnie z kolejnością ich wpływu, a finansowe wsparcie otrzyma 180 projektów. Dotacja może zostać przeznaczona na likwidację źródła ciepła opalanego paliwem stałym, niespełniającego wymagań klasy 5 i wyższej. Wysokość dotacji wynosi 50% udokumentowanych kosztów kwalifikowanych realizacji inwestycji. Kocioł węglowy można zastąpić: kotłem gazowym, podłączeniem do sieci ciepłowniczej, ogrzewaniem elektrycznym, kotłem olejowym, ekologicznym kotłem na paliwo stałe (w tym biomasę) oraz montażem pompy ciepła. Ostateczny termin wykonania inwestycji nie może przekroczyć 31 października 2021 r.

Radlin

Nabór wniosków na ten rok został już zakończony. Miasto do wymiany pieców i źródeł ogrzewania przeznaczyło 400 tys. zł. Mieszkańcy mogli się ubiegać o dofinansowanie sięgające 5 tys. zł. Obecnie urzędnicy weryfikują złożone wnioski. Osoby, które nie uzyskają dotacji w tym roku, trafią na listę oczekujących i będą brane pod uwagę w przyszłorocznym naborze.

Rydułtowy

Tegoroczny nabór wniosków o miejskie dotacje na wymianę starych kopciuchów, na które przeznaczono 150 tys. zł, już się zakończył. Wpłynęło ponad 200 wniosków mieszkańców, jednak dofinansowanie otrzyma tylko część z nich. Szansą na dotację jest natomiast program „Instalacje OZE na terenie Miasta Rydułtowy”, który w tym roku przewiduje możliwość pozyskania przez mieszkańców dofinansowania do zabudowy około 80 kotłów na biomasę, instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła. Program realizowany jest ze środków unijnych. Mieszkańcy mogą składać w urzędzie wnioski o dofinansowanie do 26 marca.

Wodzisław Śl.

W budżecie miasta zaplanowano na ten rok ponad 4,5 mln zł na realizację programu ograniczenia niskiej emisji. Miasto planuje dofinansować 641 ekologicznych inwestycji. Mieszkańcy mogą ubiegać się o dotacje w wysokości nawet do 10 tys. zł na takie zadania jak: podłączenie do sieci ciepłowniczej, zabudowa pompy ciepła dla potrzeb c.o., kotła gazowego, kotła węglowego, kotła na biomasę, źródła ciepła zasilanego energią elektryczną czy montaż instalacji OZE dla potrzeb przygotowania c.w.u. (w tym kolektory słoneczne, pompy ciepła). Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym, przy czym wnioski, które wpłynęły do końca 2020 r. realizowane będą w roku 2021 r., a wnioski które wpłyną do końca 2021 r. realizowane będą w roku 2022.

Rządowa pomoc

W każdej gminie powiatu wodzisławskiego – prócz Wodzisławia Śl. – działają punkty konsultacyjne programu Czyste Powietrze, w których można uzyskać dodatkową dotację do wymiany kotła.

(juk),(art),(ska)