Poniedziałek, 10 maja 2021

imieniny: Antoniego, Antonina, Izydora

RSS

02.02.2021 07:00 | 3 komentarze | mad

Z urzędów poszczególnych gmin wiejskich i miejsko-wiejskich powiatu raciborskiego pozyskaliśmy informacje dotyczące ewidencji ludności za 2019 i 2020 roku. Na tej podstawie opisujemy zmiany, które zaszły w naszym otoczeniu.

Gminy Raciborszczyzny tracą mieszkańców. Z jednym wyjątkiem
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

We wszystkich gminach powiatu raciborskiego zmarło więcej osób aniżeli rok wcześniej. Na tę sytuację z pewnością ma wpływ pandemia koronawirusa, choć ten trend widoczny jest już od jakiegoś czasu. Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę liczbę porodów, to tylko Kornowac odnotował ich więcej. Tak samo stało się w przypadku liczby mieszkańców całej gminy. Pozostałe miejscowości odnotowują większe, bądź mniejsze spadki. To, jak sytuacja prezentuje się w poszczególnych samorządach, opisujemy poniżej.

Nędza

Klaudia Wystyrk-Gembalczyk odpowiedzialna w Urzędzie Gminy Nędza za ewidencję ludności, przekazała nam, że w 2019 roku w gminie urodziło się 78 dzieci. Rok później na świat przyszło już o 13 osób mniej. Rodzice w 2019 roku najczęściej nadawali dziewczynkom imiona takie jak: Zofia, Zuzanna i Oliwia. Wśród chłopców najwięcej było Franciszków, Szymonów oraz Dominików. Rok później najwięcej było już Jakubów, Bartoszów i Kacprów. Wśród dziewczynek rządziły natomiast: Maje, Amelie i Antoniny.

Jeśli chodzi o zgony, to w 2019 roku w gminie zmarło 71 osób, rok później aż o 19 osób więcej.

Ponadto w 2019 roku w gminie zameldowanych na pobyt stały było 6924 osób, rok później o 8 osób mniej. Na przestrzeni roku zmniejszyła się również liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy z 132 na 122 osób.

Pietrowice Wielkie

Weronika Zuber z referatu organizacyjno-prawnego Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie przedstawiła dane, z których wynika, że na przestrzeni roku liczba mieszkańców zmniejszyła się o 18 osób (w 2019 w gminie mieszkało 6571, rok później 6553). Z kolei liczba zameldowań na pobyt stały oraz na czasowy wyniosła: 214 - 2019 r, 181 – 2020 rok.

Jeśli chodzi o zgony, to w 2019 roku zarejestrowano w urzędzie ogółem 69. Rok później zmarło o 24 osób więcej (93 osób).

Na przestrzeni wskazanego przez nas okresu urodziło się w gminie o 6 dzieci mniej (56 osób przyszło na świat w 2019 roku, rok później 50). Natomiast wśród imion damskich w 2020 roku królowały takie jak: Lena, Zofia i Anastazja, a męskich - Marcel, Tymon, Jakub.

Krzyżanowice

Gmina Krzyżanowice, jak przekazała nam sekretarz Małgorzata Krzemien, w 2019 roku liczyła 11031 osób. Rok później liczba ta zmniejszyła się o 77 mieszkańców, bo gminę zamieszkiwało 10954 osób. Zaś liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy w 2019 roku wynosiła 400, a rok później o 8 więcej.

Rok 2019 przyniósł 116 urodzeń, rok później na świat przyszło o 17 dzieci mniej. Wśród najpopularniejszych imion dwa lata wcześniej były: Szymon, Filip, Antoni (chłopcy) oraz Emilia, Hanna i Zofia (dziewczynki). Rok temu trendy uległy zmianie i królowały takie imiona jak: Wojciech, Szymon i Franciszek (chłopcy). Zaś wśród dziewcząt: Marcelina, Emilia i Oliwia.

Jeśli chodzi o zgony, to w gminie Krzyżanowice w 2019 roku zmarło 118 osób, w 2020 aż o 41 osób więcej.

Kuźnia Raciborska

Z danych, jakie otrzymaliśmy od Iwony Kudli, podinspektor ds. ewidencji ludności Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, wynika, że na przestrzeni dwóch lat gmina uszczupliła się aż o 90 mieszkańców (w 2019 - 11299, w 2020 - 11209). Jeśli natomiast spojrzymy na dane dotyczące zameldowań na pobyt stały, to w 2019 roku liczba osób wynosiła 214, w 2020 r. - 207.

We wskazanych przez nas latach urodziło się natomiast o 11 dzieci mniej. W 2019 r. było to 102 mieszkańców, w 2020 r. - 91 osób. Wśród imion królowały natomiast, w 2019 roku: Maja, Lena i Milena (dziewczynki) oraz Wojciech, Oliwier, Piotr (chłopcy). Zaś rok później rządziły takie imiona jak: Laura, Antonina i Hanna (dziewczynki) oraz Jakub, Jan, Antoni (chłopcy).

Jeśli chodzi o zgony, to widoczny jest skok. W 2019 roku w gminie zmarło 130 kobiet i mężczyzn. W 2020 roku odeszły 153 osoby.

Kornowac

Optymistyczne informacje, co do liczby mieszkańców przekazała natomiast kierownik referatu spraw obywatelskich i USC w Kornowacu Beata Mrozek. W 2019 roku gminę zamieszkiwało 5066 osób, rok później 5090 mieszkańców, czyli o 24 osoby więcej. Skok uwidocznił się także w pozycji zameldowań na pobyt stały oraz na czasowy: 2019 r. - 93, 2020 r. - 123.

W gminie odnotowano także więcej urodzeń. W 2019 na świat przyszło 48 dziewczynek i chłopców. W 2020 r. o 4 osoby więcej. Wśród najpopularniejszych imion dwa lata wstecz wymienia się takie jak: Alicja, Zofia, Lena, Amelia (dziewczynki) i Mikołaj oraz Jakub (chłopcy). Zaś rok temu królowały następujące imiona: Alicja, Anna, Eliza, Hanna, Zofia (dziewczynki) i Mateusz, Franciszek oraz Filip (chłopcy).

Niestety gmina odnotowała znaczny wzrost zgonów. W 2019 zmarło 41 osób, natomiast rok temu aż 66 mieszkańców.

Rudnik

Z danych, które przekazał nam Mirosława Grabiec z rudnickiego urzędu, wynika, że gmina na przestrzeni wskazanych przez nas lat uszczupliła się o 51 mieszkańców (w 2019 r. - 5009, 2020 r. - 4958). Natomiast dane dotyczące zameldowań na pobyt stały przedstawiają się następująco: 79 - 2019 r., 64 - 2020 r.

Na przestrzeni 2019 roku w urzędzie zarejestrowano 56 urodzeń. Rok później o 16 mniej. Jakie imiona rodzice wybierali najczęściej? W 2019 roku wśród chłopców pojawiały się takie jak: Dawid, Michał i Wiktor. Wśród dziewczynek: Alicja, Martyna i Natalia. W 2020 roku wśród dziewczynek najczęściej wybierano: Marię, Emilię i Lilian(n)ę, zaś wśród chłopców Jakuba, Leona i Tomasza.

Przyjrzyjmy się jeszcze liczbie zgonów. W 2019 r. zmarło 64 osób, w 2020 r. o 10 więcej.

Krzanowice

Gabriela Kudela z krzanowickiego urzędu, podała dane, z których wynika, że również ta gmina uszczupliła się o mieszkańców. W 2019 roku zamieszkiwało ją 5562 osób, rok później 5494. Różnica wynosi więc 68 mieszkańców. Jeśli chodzi o zameldowania na pobyt stały, to w 2019 gminę zamieszkiwało tak 68 osób, rok później 55 osób.

Na przestrzeni dwóch lat urodziło się mniej pociech. W 2019 r. zarejestrowano 44 dzieci, w 2020 r. 37. Wśród imion dwa lata temu najczęściej wybierano takie jak: Wojciech, Karol Zuzanna i Nadia. A 2020 r. królowały następujące imiona: Dawid, Tymoteusz i Karolina.

Jeśli chodzi o zgony, to w gminie Krzanowice nie odnotowano drastycznego wzrostu. W 2019 r. zmarło 71 osób, w 2020 r. o 4 więcej.

Dawid Machecki

Czytaj podobne