Czwartek, 6 maja 2021

imieniny: Judyty, Juranda, Benedykty

RSS

Gminy Raciborszczyzny starały się o miliony złotych, dostały tylko część pieniędzy. Raport Nowin o Funduszu Inwestycji Lokalnych

11.01.2021 07:00 | 2 komentarze | mad

Wracamy do tematu Funduszu Inwestycji Lokalnych, czyli rządowych środków, które mają wspomóc samorządowców w walce z gospodarczymi skutkami epidemii COVID-19. Sprawdziliśmy, na jakie zadania samorządy gmin wiejskich i miejsko-wiejskich powiatu raciborskiego starały się pozyskać środki oraz poznaliśmy szczegóły inwestycji, na które przyznano im wsparcie. Rozeznaliśmy także, na jakie zadania samorządowcy chcą pozyskać pieniądze w kolejnym rozdaniu.

Gminy Raciborszczyzny starały się o miliony złotych, dostały tylko część pieniędzy. Raport Nowin o Funduszu Inwestycji Lokalnych
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Wartość Funduszu Inwestycji Lokalnych to około 12 mld zł. Połowa tej kwoty została rozdzielona pomiędzy wszystkie samorządy. Kwoty dotacji wynikały z relacji wydatków majątkowych i zamożności gmin i powiatów.

Druga połowa, czyli 4,35 mld zł została rozdzielona wśród jednostek samorządu terytorialnego, które wnioskowały o wsparcie na konkretne zadania. Podczas oceny wniosków brane były pod uwagę takie kryteria takie jak: kompleksowość planowanych inwestycji, ograniczenie emisyjności i ingerencji w środowisko, uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju, pomoc osobom niepełnosprawnym, liczba osób, które skorzystają z inwestycji, wpływ inwestycji na zapobieganie klęskom żywiołowym i koszt w stosunku do planowanych dochodów samorządu. W tym przypadku spośród gmin wiejskich i miejsko-wiejskich powiatu raciborskiego wsparcie trafiło do: Kornowaca, Krzyżanowic, Nędzy i Kuźni Raciborskiej. Do dotacji nie załapały się więc: Pietrowice Wielkie, Krzanowice i Rudnik.

Do rozdzielenia pozostaje jeszcze trzecia część rządowych środków. W tym przypadku mowa 1,65 mld zł. Samorządy, podobnie jak w poprzednim rozdaniu, starają się o środki w ramach konkursu, a czas na zgłaszanie swoich projektów miały do 28 grudnia. Sprawdziliśmy więc, na co gminy powiatu raciborskiego mają chrapkę tym razem.

Rudnik

Gmina w pierwszym rozdaniu bez powodzenia starała się o wsparcie na dwa zadania. To budowa wielofunkcyjnej hali w Gamowie oraz zakup windy dla gminnego budynku publicznego w Rudniku (w którym mieszczą się jednostki podległe gminie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Biblioteka Publiczna, Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych oraz Izba Pamięci). Łączną sumę tych zadań wyliczono na 1 mln 600 tys. zł.

W drugim rozdaniu, jak wyjaśnia wójt Piotr Rybka, gmina zamierza ubiegać się już o trzy zadania. Wśród nich ponownie znajduje się budowa windy w tym samym budynku. Dwie kolejne inwestycje to: budowa kanalizacji i dróg w Ligocie Książęcej i budowa zbiorników retencyjnych w Gamowie i Jastrzębiu. Kiedy pytaliśmy urzędników o ten temat, w gminie analizowana była łączna kwota tych potrzeb.

Nędza

Samorządowi udało się pozyskać wsparcie na jedno zadanie, choć starano się o dotację na trzy inwestycje. Szczęśliwym dla gminy wnioskiem okazała się termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Nędzy. – Realizację zadania zaplanowano w 2021 roku. Po wyłonieniu wykonawcy w trybie przetargowym realizacja zostanie zaplanowana w taki sposób, aby nie kolidować z zajęciami w szkole. Całkowity szacowany koszt zadania to 650 000 zł, otrzymane wsparcie 618 100 zł. Realizacja zadania wpłynie korzystnie na poprawę powietrza, powodując redukcję emisji pyłów o 22,01% – mówi Agnieszka Kania-Kała z Urzędu Gminy w Nędzy.

Kolejnym wnioskiem, na który wsparcia już nie przyznano była budowa kanalizacji sanitarnej. Obejmowała ona budowę sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Nędza wraz z tranzytem, dwoma przekopami pod nasypami kolejowymi oraz budowę tłoczni ścieków. Jak wskazuje Agnieszka Kania-Kała, gmina posiada projekt budowlany dla inwestycji i pozwolenie na budowę, które wymagają aktualizacji. – Przyjęte rozwiązania projektowe zakładają odprowadzenie ścieków sanitarnych z istniejących posesji do tłoczni ścieków oraz tranzytem i przekopem pod istniejącą linią kolejową do oczyszczalni ścieków w miejscowości Ciechowice – objaśnia urzędniczka. Dodaje, że jest to kluczowa inwestycja dla gminy, mająca znaczący wpływ na poprawę warunków bytowych mieszkańców. – Bez wsparcia rządowego realizacja jest zagrożona ze względu na jej duże koszty i niski w stosunku do tych kosztów budżet gminy – nie kryją obaw w urzędzie. Koszt inwestycji to 29 mln 800 tys. zł, natomiast wnioskowana dotacja – 29 mln 700 tys. zł.

Trzecim, czyli ostatnim wnioskiem, była termomodernizacja budynku wielorodzinnego wraz z zastosowaniem OZE przy ul. Gliwickiej 60 – 64 w sołectwie Nędza. Szacowany koszt inwestycji to 550 tys. zł, natomiast o 500 tys. zł wsparcia wnioskowano.

Jak wyjaśnia Agnieszka Kania-Kała, w kolejnym naborze w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gmina Nędza złożyła ponownie wnioski, które wcześniej nie otrzymały wsparcia. Dodatkowym wnioskiem jest ten o rozbudowę sieci wodociągowej w sołectwach Górki Śląskie oraz Szymocice.

Ludzie:

Andrzej Strzedulla

Andrzej Strzedulla

Burmistrz Krzanowic.

Anna Iskała

Anna Iskała

Wójt gminy Nędza.

Gabriel Kuczera

Gabriel Kuczera

Sekretarz Gminy Pietrowice Wielkie

Joanna Tkocz

Joanna Tkocz

Sekretarz Gminy Krzanowice

Piotr Rybka

Piotr Rybka

Wójt gminy Rudnik.

Radosław Łuszcz

Radosław Łuszcz

Sekretarz Gminy Kornowac

Czytaj podobne