Niedziela, 16 maja 2021

imieniny: Andrzeja, Jędrzeja, Adama

RSS

Pszów z pieniędzmi na przedszkole z Funduszu Inwestycji Lokalnych

08.12.2020 15:37 | 0 komentarzy | ska

Z drugiej transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla samorządów, która w całej Polsce wyniesie 4 mld złotych, 8 mln zł trafi do Pszowa na realizację inwestycji związanej z nowym przedszkolem w Krzyżkowicach, jednak prawdopodobnie urzędnicy będą wnioskować o przeniesienie środków na poczet rewitalizacji terenu po kopalni "Anna". 

Pszów z pieniędzmi na przedszkole z Funduszu Inwestycji Lokalnych
Do Pszowa z drugiej transzy RFIL trafi 8 mln zł.
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Pszów z pieniędzmi na przedszkole z Funduszu Inwestycji Lokalnych

Od kilku tygodni samorządowcy z regionu czekali na ogłoszenie wyników Funduszu Inwestycji Lokalnych, z którego pieniądze mają trafić do gmin i miast na wydatki inwestycyjne. Samorządy już wcześniej składały wnioski o dofinansowanie z funduszu najpotrzebniejszych inwestycji. 

Pszów w drugim rozdaniu środków z FIS otrzyma 8 mln zł na budowę nowego Przedszkola Publicznego z 7 oddziałami przedszkolnymi w Pszowie (Krzyżkowice) dla 175 dzieci. Diagnoza przeprowadzona w perspektywie 3-letniej wykazała konieczność zwiększenia ilości miejsc przedszkolnych w kolejnych latach. Obecnie w Krzyżkowicach znajduje się przedszkole 3 oddziałowe w starym budynku z lat 20, które nie nadaje się do rozbudowy i nie spełnia obecnych wymogów 

W Pszowie złożono wnioski na prawie 40 mln zł. Dotyczyły one budowy nowego przedszkola oraz rewitalizacji terenu po kopalni "Anna". Podczas, gdy w Pszowie trwa już inwestycja, która zapewni dzieciom miejsca w przedszkolu, urzędnicy z pszowskiego magistratu prawdopodobnie zawnioskują o możliwość przeniesienia otrzymanego dofinansowania na rewitalizację terenu po kopalni (jeśli będzie możliwe przeniesienie dotacji na inny cel). Dzięki temu możliwe będzie rozpoczęcie remontu budynku łaźni kobiecej, który według przygotowanej koncepcji ma stać się siedzibą biblioteki w industrialnym stylu. 

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to bezzwrotne wsparcie m.in. na edukację, cyfryzację, remonty szpitali i dróg, budowę żłobków, przedszkoli, nowe miejsca pracy. Pieniądze te mają nam pomóc w walce z gospodarczymi skutkami COVID-19. Bardzo się cieszę, że na inwestycje dla samorządów z mojego okręgu zostanie przekazana kwota 50 648 100,00 zł, a dla całego okręgu nr 30 kwota 83 917 709,35 zł - informuje senator Ewa Gawęda

Ludzie:

Ewa Gawęda

Ewa Gawęda

Senator RP