Sobota, 16 października 2021

imieniny: Gawła, Florentyny, Grzegorza

RSS

Co zmieni się w miejscowościach Raciborszczyzny? Część 3: Kuźnia Raciborska

13.12.2020 16:00 | 0 komentarzy | mad

Większość gmin wiejskich i miejsko-wiejskich powiatu decyduje się na wyodrębnienie środków na fundusz sołecki z budżetu samorządu. O rozdysponowaniu pieniędzy decydują natomiast mieszkańcy na corocznych zebraniach z sołtysem i radą sołecką na czele. Sprawdzamy, na co zostaną przeznaczone środki w 2021 roku w poszczególnych sołectwach Raciborszczyzny.

Co zmieni się w miejscowościach Raciborszczyzny? Część 3: Kuźnia Raciborska
Część środków z funduszy sołeckiego trafi do OSP (zdjęcie poglądowe, arch. Nowiny.pl).
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

221 933,57 zł – to przyszłoroczny budżet sołecki gminy Kuźnia Raciborska

Ruda Kozielska: dotacja dla Miejskiej Spółki Wodnej (7400 zł), zamontowanie dwóch progów zwalniających na ul. Wildek (4800 zł), partycypacja w wydatkach gminy na ułożenie prefabrykatów na rowie przy ul. Wildek (3000 zł), materiały, narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie jakości użytkowania gminnych obiektów infrastruktury (1600 zł), promocja wsi (5000 zł), materiały do prowadzenia biura sołtysa (500 zł), budowa płoty przy OSP (1500 zł), utrzymanie zieleni (810,80 zł), dotacja dla ZGKiM na utrzymanie placów zabaw (1200 zł) organizacja imprez integracyjnych (5500 zł).

Ruda: zakup materiałów do naprawy pokrycia dachowego na budynku gospodarczym przy świetlicy (1000 zł), materiały, narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie użytkowania gminnych obiektów infrastruktury (2500 zł), utrzymanie zieleni (964,57 zł), dotacja dla ZGKiM na utrzymanie placów zabaw (1200 zł), zakup ławek i stojaków na rowery (2500 zł), II etap placu zabaw (4000 zł), organizacja imprez integracyjnych (5000 zł), wydatki związane z budową boiska do siatkówki (800 zł).

Siedliska: materiały, narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie użytkowania gminnych obiektów infrastruktury (3150 zł), materiały do prowadzenia biura sołtysa (350 zł), dotacja dla ZGKiM na zakup koszy (830 zł), utrzymanie zieleni (828,55 zł), dotacja dla ZGKiM na utrzymanie placów zabaw (1700 zł), zakup elementów oświetlenia świątecznego (3200 zł), organizacja imprez integracyjnych (4400 zł), osprzęt i montaż klimatyzacji w świetlicy (16 500 zł).

Jankowice: materiały, narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie użytkowania gminnych obiektów infrastruktury (8879,16 zł), promocja wsi (1500 zł), materiały do prowadzenia biura sołtysa (400 zł), rozbudowa kanalizacji burzowej (5000 zł), dotacja dla ZGKiM na utrzymanie placów zabaw (1200 zł), ogrodzenie placu zabaw – wkład własny do zadania w ramach inicjatywy sołeckiej (4500 zł), organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych dla mieszkańców (4000 zł).

Turze: dofinansowanie remontu dróg polnych (5000 zł), doposażenie OSP w sprzęt niezbędny do ratowania życia i zdrowia mieszkańców (4000 zł), dotacja dla ZGKiM na zakup i utrzymanie oświetlenia świątecznego (5000 zł), dotacja dla ZGKiM na utrzymanie placu zabaw i siłowni (1200 zł), dofinasowanie do projektu wyłożenia nawierzchni płytami amortyzującymi pod urządzeniami sportowymi i zabawowymi w parku rekreacji i wypoczynku (10 000 zł), zakup namiotu oraz zakup niezbędnych materiałów do naprawy istniejącego wyposażenia (3000 zł), organizacja imprez integracyjnych (10 468,84 zł).

Rudy: poprawa infrastruktury i doposażenie obiektów gminnych (10 138,50 zł), organizacja i przygotowanie imprez kulturalnych i integracyjnych (29 000 zł).

Budziska: materiały, narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie użytkowania gminnych obiektów infrastruktury (1273, 15 zł), zakup umundurowania bojowego dla OSP Budziska (7000 zł), dotacja dla ZGKiM na utrzymanie placu zabaw (1200 zł), wykonanie altany na placu zabaw (4000 zł), wykonanie oświetlenia świątecznego (2500 zł), doposażenie placu zabaw (17000 zł), serwis klimatyzacji (500 zł), organizacja imprez kulturalnych, sportowych i integracyjnych (5000 zł).

Magistrat przeznacza też pulę pieniędzy na samo miasto Kuźnia Raciborska, ale odbywa się to poza funduszem sołeckim. Pieniądze trafiają do dwóch jednostek pomocniczych: Osiedla nr 1 (35 539,80 zł) oraz Osiedla Stara Kuźnia (35 539,80 zł).