Wtorek, 11 maja 2021

imieniny: Igi, Miry, Lwa

RSS

Więcej pieniędzy na leczenie u lekarzy rodzinnych

07.12.2020 07:00 | 0 komentarzy | art

Oddziały wojewódzkie NFZ wysłały do świadczeniodawców POZ aneksy do umów na okres od 1 stycznia do 30 czerwca przyszłego roku.

Więcej pieniędzy na leczenie u lekarzy rodzinnych
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

REGION Umowy NFZ z większością lekarzy rodzinnych są podpisane bezterminowo — na 6 tysięcy umów, ponad 4 tysiące jest zawartych na czas nieokreślony. Termin obowiązywania pozostałych upływa 31 grudnia tego roku. Dlatego, w celu zapewnienia ciągłości i kontynuacji opieki nad pacjentami, do świadczeniodawców POZ przesłano aneksy przedłużające do 30 czerwca 2021 roku okres obowiązywania umów wygasających z końcem grudnia.

– Aneksy nie zmieniają warunków organizacji i finansowania świadczeń określonych w aktualnym zarządzeniu Prezesa Funduszu i stanowiących integralną część obecnych kontraktów – wyjaśnia Małgorzata Doros, naczelnik Wydziału Obsługi Klientów Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach. – Zapewnienie bezpieczeństwa w dostępie do świadczeń, szczególnie w okresie trwającej epidemii COVID-19, jest priorytetowym zadaniem Narodowego Funduszu Zdrowia, dlatego liczymy na podpisanie aneksów w najbliższych dniach, aby obie strony mogły skoncentrować się na realizacji zadań związanych z opieką nad pacjentami – dodaje.

Małgorzata Doros zaznacza, że od 2015 roku finansowanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej wzrosło o prawie 5 mld. zł. – Na przyszły rok planuje się wzrost o kolejne 300 mln zł. Regularnie podnoszono wysokość ryczałtowej stawki kapitacyjnej i wprowadzano dodatkowe mechanizmy podnoszące finansowanie praktyk. Jednocześnie w bieżącym roku z powodu epidemii znacząco zmniejszyła się liczba realizowanych porad, a to doprowadziło do pogorszenia dostępności do świadczeń POZ. Nie wpłynęło to jednak na obniżenie wynagrodzenia świadczeniodawców, co więcej, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej otrzymali i otrzymują dodatkowe środki na udzielanie świadczeń związanych z wykrywaniem i leczeniem COVID-19 oraz pokrycie zwiększonych kosztów związanych z bezpieczeństwem sanitarnym praktyk – mówi Doros.

W trosce o bezpieczeństwo pacjentów i zapewnienie im dostępu do Podstawowej Opieki Zdrowotnej w warunkach epidemii COVID-19, NFZ liczy, że propozycja przedłużenia umów o pół roku spotka się ze zrozumieniem świadczeniodawców.

Śląski OW NFZ w Katowicach wysłał aneksy do 162 lekarzy rodzinnych, co stanowi 1/5 wszystkich umów w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Część z nich zlokalizowana jest w naszym regionie. Pozostałe placówki, czyli 591, ma umowy zawarte bezterminowo.

(art)