Sobota, 16 października 2021

imieniny: Gawła, Florentyny, Grzegorza

RSS

Co zmieni się w miejscowościach Raciborszczyzny? Część 2: Gmina Pietrowice Wielkie

05.12.2020 07:00 | 0 komentarzy | mad

Większość gmin wiejskich i miejsko-wiejskich powiatu decyduje się na wyodrębnienie środków na fundusz sołecki z budżetu samorządu. O rozdysponowaniu pieniędzy decydują natomiast mieszkańcy na corocznych zebraniach z sołtysem i radą sołecką na czele. Sprawdzamy, na co zostaną przeznaczone środki w 2021 roku w poszczególnych sołectwach Raciborszczyzny.

Co zmieni się w miejscowościach Raciborszczyzny? Część 2: Gmina Pietrowice Wielkie
Zdjęcie poglądowe (arch. Pietrowice Wielkie).
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

319 277,26 zł – łączna kwota, jaką samorząd przeznaczy na zadania w sołectwach

Amandów: wybrukowanie i wyrównanie obejścia wokół świetlicy wiejskiej (11,000 zł), imprezy sołeckie – dożynki, dzień kobiet – (1 675,91 zł).

Gródczanki: doposażenie świetlicy w sprzęt AGD (2000 zł), renowacja pomnika św. Jana (2000 zł), remont starej remizy (5000 zł), doposażenie OSP (2000 zł), modernizacja i wyposażenie terenu rekreacji w centrum wsi (6 997,20 zł).

Cyprzanów: postawienie altany oraz przygotowanie miejsca na ognisko (20 000 zł), LKS (1000 zł), OSP (1000 zł), zakup krzewów, mat, środków pielęgnacyjnych oraz amortyzacja sprzętu (3 764,60 zł), imprezy integracyjne oraz piknik i rajd rowerowy (4000 zł).

Kornice: organizacja imprez sołeckich o charakterze kulturalnym: noc świętojańska, mikołajki, Dzień Kobiet (2 717,78 zł), pomalowanie budynku i pomieszczeń świetlicy wiejskiej oraz naprawa dachu (19 000 zł).

Lekartów: dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego przy świetlicy (13 896,49 zł), dofinansowanie imprez sołeckich (2500 zł).

Maków: zakup drzew, kwiatów, krzewów, ziemi, donic i nawozów (2000 zł), wydatki związane z organizacją imprez sportowo-kulturalnych (13 049,63 zł), wykonanie nawierzchni gumowej na boisku do siatkówki plażowej na tzw. Zielonym Centrum (20 000 zł).

Pawłów: koncert kolęd (1000 zł), doposażenie szkolno-przedszkolne (1000 zł), doposażenie OSP (4000 zł), zakup dwóch bramek dla LKS-u (8000 zł), organizacja imprez sołeckich i dożynek (12 080,93 zł), remont kaplicy św. Nepomucena (5000 zł), chodnik przy ul. Stawowej (5000 zł).

Pietrowice Wielkie: dofinansowanie działalności biblioteki (5000 zł), zabezpieczenie imprez sołeckich (18 262,50 zł), zakup strojów bojowych dla OSP Pietrowice Wielkie (5000 zł), zakup sprzętu na siłownię (15 000 zł).

Samborowice: dofinansowanie organizacji lokalnych imprez wiejskich (13 100 zł), dofinansowanie zakupu elementów do rozbudowy systemu monitoringu w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Samborowicach (4000 zł), dofinansowanie zakupu dwóch ławek zewnętrznych przy wejściu do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Samborowicach (1000 zł), dofinansowanie działalności biblioteki wiejskiej przy organizacji różnych wspólnych spotkań integracyjnych (2000 zł) dofinansowanie wyposażenia świetlicy i remizy w rozbudowanej remizie strażackiej OSP Samborowice (16 586,60 zł).

Żerdziny: kwiaty na wóz i skwery (1000 zł), doposażenie OSP Żerdziny (2500 zł), imprezy oraz turnieje w sołectwie (5000 zł), doposażenie świetlicy (3000 zł) wykonanie witraża (3000 zł), budowa chodnika (11 890,13 zł).

Krowiarki: doposażenie tzw. Zielonego Centrum (10 000 zł), infrastruktura informacyjna (10 000 zł), organizacja imprez integracyjnych (20 000 zł), remont istniejących i zakup nowych ławek (3262 zł).