Niedziela, 28 listopada 2021

imieniny: Zdzisława, Lesława, Gościerada

RSS

28.11.2020 07:00 | 0 komentarzy | mad

Większość gmin wiejskich i miejsko-wiejskich powiatu decyduje się na wyodrębnienie środków na fundusz sołecki z budżetu samorządu. O rozdysponowaniu pieniędzy decydują natomiast mieszkańcy na corocznych zebraniach z sołtysem i radą sołecką na czele. Sprawdzamy, na co zostaną przeznaczone środki w 2021 roku w poszczególnych sołectwach Raciborszczyzny.

Co zmieni się w miejscowościach Raciborszczyzny? Część 1: Gmina Rudnik
Zdjęcie poglądowe (Gmina Rudnik).
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

357 222,36 zł - to kwota, jaką gmina Rudnik planuje przeznaczyć na fundusz sołecki w przyszłym roku.

Brzeźnica: poprawa infrastruktury na terenie sołectwa Brzeźnica: modernizacja dróg gminnych ze szczególnym uwzględnieniem ul. Leśnej 1a – 1d wraz z modernizacją znajdującego się tam rowu melioracyjnego (20 000 zł) oraz utrzymanie terenów zielonych i wiejskiego placu zabaw – zakup sprzętu, materiałów i usług (11 781,35 zł).

Czerwięcice: utrzymanie użytków zielonych, konserwacja i serwis urządzeń wiejskich (4000 zł) oraz poprawa infrastruktury w sołectwie drogi gminne (10 454,63 zł).

Gamów i Sławienko: dofinansowanie budowy hali (27 133,43 zł) oraz prace porządkowe, konserwacyjne i melioracyjne na terenie sołectwa – zakup sprzętu materiałów i usług (3000 zł).

Grzegorzowice: remont i doposażenie świetlicy WDK Sławików (12 000 zł), remont i modernizacja dróg polnych na ul. Żabnik i Kolonia Gacki (6000 zł) oraz wykonanie nasadzeń na placu zabaw, naprawa placu zabaw, utrzymanie terenów zielonych, prace porządkowe, konserwacyjne i modernizacyjne na terenie sołectwa (17 877,61 zł).

Jastrzębie: prace na terenie świetlicy – częściowa rekonstrukcja i wymiana uszkodzonego ogrodzenia, remont wiatrołapu i brukowanie części chodnika (13 714,64 zł), poprawa rekreacji – montaż stelażu do siatki oraz zakup sprzęt zabawowego dla dzieci (1000 zł) oraz utrzymanie terenów zielonych i placów zabaw (2000 zł).

Lasaki: utrzymanie terenów zielonych (1 091,30 zł) oraz wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej – zakup materiałów i usług (16 000 zł).

Ligota Książęca: utwardzenie nawierzchni drogi bocznej od ul. A. Asnyka – poprawa infrastruktury (16 055,47 zł).

Łubowice: inwestycje, rozwój i utrzymanie infrastruktury (22 254,66 zł), edukacja ekologiczna i historyczna (3500 zł).

Modzurów i Dolędzin: zagospodarowanie skarpy przy ul. Słowackiego i przedłużenia ul. Ks. Strzybnego – zakup sprzętu materiałów i usług (15 000 zł) oraz projekt odnowienia placu zabaw, utrzymanie placu zabaw, zakup sprzętu materiałów i usług (12 779,25 zł).

Ponięcice: utrzymanie czystości na trenach zielonych, doposażenie i konserwacja placu zabaw (2 481,31 zł) oraz modernizacja drogi transportu rolniczego „Jarosz” (18 000 zł).

Rudnik: zakup i montaż zegara na skwerku przy skrzyżowaniu (17 000 zł). Postawienie garażu blaszanego, utrzymanie placu zabaw (6500 zł). Zakup kosza do koszykówki i montaż na terenie szkoły, zakup ławek, stołów oraz wieszaków do UKS Rudnik (5400 zł). Oświetlenie placu zabaw, zakup ławek, koszy oraz drzewek ozdobnych (14 383,48 zł).

Sławików: dofinansowanie remontu drogi gminnej (10 000 zł), remonty i doposażenie świetlicy WDK Sławików (16 000 zł), utrzymanie terenów zielonych i placu zabaw, boiska i obiektów komunalnych (4 227,59 zł).

Strzybnik: doposażenie, remont, modernizacja i funkcjonowanie świetlicy – remizy OSP bieżąca działalność i promocja sołectwa – zakup sprzętu, materiałów i usług (3035,07 zł), prace porządkowe, konserwacyjne i modernizacyjne na terenie sołectwa – zakup sprzętu, materiałów i usług, w tym modernizacja ul. Słonecznej (17 000 zł), wsparcie działalności OSP Strzybnik. Zakup sprzętu, materiałów oraz zaopatrzenia do wozu bojowego (2000 zł).

Szonowice: modernizacja parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Szonowicach. Zakup materiałów i usług (10 000 zł), utrzymanie terenów zielonych i placów zabaw. Zakup materiałów i usług. Zabezpieczenie i konserwacja urządzeń zabawowych na placu zabaw (1 752,57 zł), I etap modernizacji drogi prowadzącej z ul. Konopnickiej do szkoły (boiska). Prace geodezyjne i wykonanie projektu (9 000 zł), wyznaczenie toru drogi biegnącej równolegle do ul. Konopnickiej od starej piekarni do szkoły. Prace geodezyjne (1 000,00 zł).