Czwartek, 13 maja 2021

imieniny: Serwacego, Ofelii, Roberty

RSS

Są pieniądze na przebudowę dróg w Kobyli i Borucinie

24.11.2020 06:30 | 0 komentarzy | d

Powiat Raciborski otrzymał informację o ujęciu kolejnych inwestycji drogowych na liście zadań powiatowych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Są nimi przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Głównej w Kobyli oraz odcinek ul. Doktora Rostka i Krzanowickiej w Borucinie.

Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Wstępny koszt przebudowy drogi w Kobyli wynosi 3 531 363 zł, w tym planowane środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych to 55%, co przekłada się na dofinansowanie w wysokości 1 942 249 zł. Pozostałe koszty zostaną sfinansowane po połowie przez Powiat i gminę Kornowac. Prace zostaną wykonane od cieku wodnego Żabnica w kierunku miasta Racibórz do rejonu budynków przy ul. Głównej 123 i 126 w Kobyli. Zakres obejmuje głównie przebudowę jezdni, części chodników, skrzyżowań oraz zjazdów z drogi, odtworzenie poboczy, a także roboty dotyczące urządzeń odwadniających wraz z wyprofilowaniem skarp rowów przydrożnych.

Z kolei szacunkowy koszt przebudowy drogi powiatowej w Borucinie to 1 798 464 zł. Na tym zadaniu również planuje się dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 55%, czyli w kwocie 989 155 zł, natomiast tzw. udział własny zostanie sfinansowany po połowie przez Powiat i gminę Krzanowice. Inwestycja w Borucinie będzie prowadzona od skrzyżowania z ul. Doktora Rostka do końca obszaru zabudowanego w kierunku Krzanowic. Roboty drogowe obejmą przebudowę jezdni, skrzyżowań oraz zjazdów z drogi, wykonanie chodnika od skrzyżowania z ul. Bończyka do ostatniego budynku w Borucinie, a także odtworzenie poboczy, wymianę i uzupełnienie elementów odwodnienia drogi.

– Postępowania przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na oba zadania, Powiat zamierza przeprowadzić po podpisaniu umów o dofinansowanie, co winno nastąpić na przełomie I i II kwartału 2021 r. – informuje Starostwo Powiatowe w Raciborzu. Zadania te planuje się zakończyć w IV kwartale przyszłego roku.

źródło: Starostwo Powiatowe w Raciborzu, oprac. (d)