Piątek, 21 stycznia 2022

imieniny: Agnieszki, Jarosławy, Epifaniego

RSS

Ceny za śmieci w górę. Jakie stawki w Kuźni Raciborskiej?

12.12.2019 18:30 | 2 komentarze | mad

Mimo że Kuźnia Raciborska, jako jedyna w powiecie raciborskim, sama reguluje gospodarkę odpadami, bez zlecania wywozu prywatnej firmie*, to nie uchroniła się ona przed podwyżką opłat za śmieci.

Ceny za śmieci w górę. Jakie stawki w Kuźni Raciborskiej?
zdjęcie poglądowe, arch. Nowiny.pl
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Skok o 4,40 zł

Nad nowymi stawkami dyskutowano w Kuźni Raciborskiej na minionej sesji rady miejskiej. Rozpoczęła wiceburmistrz Sylwia Brzezicka-Tesarczyk, resortowo odpowiedzialna za tę działkę. Na początku, co jest już zwyczajem w samorządach, wiceburmistrz wymieniła, jak stawki za wywóz odpadów kształtują się w gminach ościennych. A te świadczyły o tym, że u sąsiadów jest drożej. – Sytuacja, w jakiej się znajdujemy, czyli zamówienie z „wolnej ręki” w ramach in house pomaga nam i umożliwia przede wszystkim korzystną sytuację wyboru instalacji zagospodarowania odpadów. To my decydujemy, gdzie dany strumień odpadów zostanie zagospodarowany. To tak naprawdę jest także państwa sukces – chwaliła krok, który jakiś czas temu wykonał samorząd.

Dotychczas w Kuźni Raciborskiej obowiązywała stawka 15,50 zł, ta wzrosła o 4,40 zł, czyli mieszkańcy od nowego roku za odbiór śmieci zapłacą 19,90 zł. – Zmiana spowodowana jest przede wszystkim zmianą koniunktury na rynku odpadowym, gdzie przykładowo w zeszłym roku płacono nam, jako gminie (czyli Gminnemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji – przyp. red.) kwoty za przekazanie konkretnej tony odpadów. Natomiast w przyszłym roku to my niestety będziemy płacić za te odpady. Poza tym stawki w niektórych frakcjach odpadów zwiększają się o 400, 500, 600 procent. I to jest sytuacja, w której nie tylko my jako jedyny samorząd się znaleźliśmy, ale ona ma na to wpływ – komentowała zmiany Sylwia Brzezicka-Tesarczyk.

Radni pytają, rządzący odpowiadają

Przed podjęciem uchwały radny z Rud i były przewodniczący rady miejskiej Manfred Wrona odnosił się do zapisów w projekcie uchwały, gdzie wskazano, że „zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,00 zł (jeden złoty) od mieszkańca miesięcznie”. – Powinniśmy to jednoznacznie zdefiniować, żeby odbiór społeczny był właściwy tego wszystkiego – wyrażał swoje zdanie. Zauważył, że trzeba wytłumaczyć, co to są bioodpady i odpady zielone. Mówił również, że należy wskazać, jak ma wyglądać kompostownik, czy ma to być taki zakupiony ze sklepu, czy może też być skonstruowany własnoręcznie.

Sylwia Brzezicka-Tesarczyk odpowiadała, że obecnie samorząd może posiłkować się zapisami, które przedstawił ustawodawca, a jak podkreślała, przepisy nie definiują zagadnienia jednoznacznie. Obecnie więc Kuźnia Raciborska stoi na stanowisku, że mieszkaniec, decydując się na zwolnienie z opłat, czyli wybierając kompostownik, nie będzie mógł wystawiać przed swoją posesję worków z odpadami zielonymi, ani biodegradowalnymi. Samorząd jest jednak w trakcie ustalania tej kwestii z ministerstwem środowiska i urzędem marszałkowskim. – Na pewno, kiedy od mieszkańców zostanie wystosowane pismo odnośnie wysokości stawki, to już będziemy mieli to sprecyzowane – zapewniała Brzezicka-Tesarczyk.

Burmistrz Paweł Macha zauważał, natomiast, że nie ma odgórnego stwierdzenia, co to jest kompostownik. Przewodniczący rady miejskiej Radosław Kasprzyk mówił, że można to wytłumaczyć w regulaminie utrzymania czystości i porządku. Brzezicka-Tesarczyk wyjaśniała, że samorząd przeprowadzi kampanię informacyjną, tłumaczącą dokładnie mieszkańcom zmiany.

Radna Elżbieta Kozłowska pytała natomiast, czy trzeba złożyć nową deklarację, kiedy mieszkaniec chce kompostować odpady i korzystać z częściowego zwolnienia opłaty, czy też nie. Sylwia Brzezicka-Tesarczyk odpowiadała, że tak. Z tej też racji radni na tej samej sesji przyjęli nowy wzór deklaracji śmieciowej.

(mad)


*Taką możliwość daje prawo, które obowiązuje od 2017 r. i tzw. zamówienia in house (wewnętrzne). Umożliwia rezygnację z przetargu i zlecenie zadania samorządowej spółce. W Kuźni tą działką zajmuje się Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

Ludzie:

Elżbieta Kozłowska

Elżbieta Kozłowska

Radna miejska Kuźni Raciborskiej

Manfred Wrona

Manfred Wrona

Radny Kuźni Raciborskiej, były przewodniczący rady miasta

Paweł Macha

Paweł Macha

Burmistrz Kuźni Raciborskiej.

Radosław Kasprzyk

Radosław Kasprzyk

Prezes Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kuźni Raciborskiej, były przewodniczący rady miejskiej w Kuźni Raciborskiej

Sylwia Brzezicka-Tesarczyk

Sylwia Brzezicka-Tesarczyk

Wiceburmistrz Kuźni Raciborskiej