Sobota, 16 października 2021

imieniny: Gawła, Florentyny, Grzegorza

RSS

08.08.2019 12:35 | 5 komentarzy | mad

W czwartkowe przedpołudnie 8 sierpnia w starostwie powiatowym w Raciborzu podpisano umowy w ramach marszałkowskiego konkursu "Inicjatywa Sołecka".

Sołectwa dostały pieniądze z województwa. Do naszego regionu trafiło ponad 544 tys. zł [ZDJĘCIA, WIDEO]
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego przyjechali do Raciborza, aby podpisać umowy z szefami poszczególnych gmin z powiatów: raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego, którym udało się uzyskać pieniądze w ramach konkursu "Inicjatywa Sołecka". Z naszego regionu wsparcie trafiło do 11 gmin, na łączną kwotę nieco ponad 544 tys. zł. Uzyskanych środków gratulowali m.in. wicemarszałek Beata Białowąs (na zdj.), minister w rządzie Mateusza Morawieckiego oraz radny sejmiku wojewódzkiego Michał Woś, dyrektor wydziału terenów wiejskich Jerzy Motłoch oraz starosta Grzegorz Swoboda.

W ramach przeprowadzonego naboru udział w konkursie wzięły 104 gminy (z 17 powiatów). Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wpłynęło 338 wniosków o udzielenie pomocy finansowej na łączną kwotę 10,8 mln zł. Sejmik Województwa Śląskiego udzielił 238 zadaniom pomoc finansową w formie dotacji celowych w łącznej kwocie 4,5 mln zł na realizację zadań wybranych w ramach konkursu. Pomoc została udzielona 84 gminom województwa śląskiego. O pomoc finansową ze środków budżetu województwa w ramach konkursu mogły ubiegać się sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin. Limit pomocy finansowej dla gminy wynosił 60 tys. zł. Do konkursu nie mogły być zgłaszane zadania, których realizacja była współfinansowana ze środków zewnętrznych (np. funduszy UE, krajowych itp.) za wyjątkiem funduszu sołeckiego, którego środki mogły być łączone w celu realizacji przedsięwzięć.

W trakcie czwartkowego spotkania doszło również do podpisania umowy pomiędzy powiatem raciborskim a Śląskim Urzędem Marszałkowskim dotyczącej współfinansowania budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Mowa o blisko kilometrowym odcinku drogi powiatowej w Bieńkowicach (ul. Bojanowska), która będzie realizowana w partnerstwie z gminą Krzyżanowice. Wartość dofinansowania to 248 750 tys. zł i stanowi 49% wartości całego zadania.

W jakiej wysokości i na jakie zadania wsparcie otrzymały sołectwa poszczególnych gmin? Czytaj na kolejnych stronach.

Ludzie:

Grzegorz Swoboda

Grzegorz Swoboda

Starosta Raciborski

Michał Woś

Michał Woś

sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

Czytaj podobne