Wtorek, 18 maja 2021

imieniny: Eryka, Aleksandry, Feliksa

RSS

23.04.2019 15:47 | 3 komentarze | d

Emerytura nie musi oznaczać końca kariery zawodowej. Wielu seniorów pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego podejmuje pracę. W ciągu ostatnich czterech lat liczba pracujących emerytów wzrosła o około 30 proc.

Rośnie liczba pracujących emerytów
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

W grudniu 2015 r. takich osób było ponad 575 tys. a w grudniu 2018 r. już ponad 747 tys. Wśród pracujących emerytów przeważają kobiety, które stanowią 56 proc. Prawie 90 proc. pracujących emerytów to osoby w wieku 60/65 lat i więcej. Najwięcej pracujących emerytów zamieszkuje w województwie mazowieckim (16,1%) i śląskim (15,2%), najmniej natomiast - w województwie podlaskim - 2,1%. - Nasze województwo jest jedyne, gdzie wśród pracujących emerytów przeważają mężczyźni. Stanowią oni prawie 60 proc. populacji - mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Średnio na 1000 osób pobierających emeryturę 131 osób to pracujący emeryci. Najwięcej pracujących emerytów na 1000 osób pobierających emeryturę zamieszkuje województwo wielkopolskie (154) i mazowieckie (153), a najmniej - województwo podkarpackie (82) i świętokrzyskie (95). W województwie śląskim na 1000 osób pobierających emeryturę 138 pracuje (czyli 13,8 proc.)

W jakich branżach pracują emeryci?

W województwie śląskim najwięcej dorabiających seniorów jest w sektorze przetwórstwa przemysłowego - to aż 13,7 proc. Drugą branżą, w której chętnie dorabiają emeryci, jest handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych - 13,4 proc. Trzecie miejsce w naszym województwie zajmują usługi administrowania i działalność wspierająca - 12,6 proc. (to m.in. działalność ochroniarka, utrzymaniem porządku i mienia). Kolejne branże, w których emeryci z naszego województwa podejmują prace to 10,7 proc. opieka zdrowotna i pomoc społeczna, 7,6 proc. - budownictwo, 6,9 proc. - edukacja, działalność naukowa, profesjonalna i techniczna - 5,6 proc., transport i gospodarka magazynowa - 5,1 proc., górnictwo i wydobycie - 4,6 proc. Pozostało jeszcze kilka branż, w których zatrudnienie emerytów kształtuje się na poziomie od 3,8 proc. do 0,2 proc.

Emeryci chętnie zakładają własne firmy

W skali kraju aż 29,2 proc. pracujących seniorów prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. Ponad 25,8% pracuje na umowach zlecenia. Dane te pokazują, że znacznie częściej korzystają z nietypowych form zatrudnienia, niż osoby w wieku produkcyjnym.

- Kontynuowanie pracy to dobry sposób nie tylko na osiąganie większych dochodów, ale również na podwyższenie wysokości emerytury. Przepisy stanowią, że emeryt, który pracuje, a od jego umowy odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne, ma prawo do przeliczenia swojego świadczenia z uwzględnieniem dodatkowych składek. Osoby, które przeszły na emeryturę po osiągnięciu wieku emerytalnego mogą dorabiać bez ograniczeń. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku osób na wcześniejszej emeryturze, czyli tych, którzy przeszli na świadczenie przed ukończeniem wieku emerytalnego. Jeżeli miesięczny przychód przekroczy 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, emerytura wcześniejsza będzie pomniejszona, w przypadku przekroczenia 130 proc. - zawieszona - wyjaśnia rzeczniczka.

źródło: ZUS, opr. (d).

Ludzie:

Beata Kopczyńska

Beata Kopczyńska

Regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego