Wtorek, 25 stycznia 2022

imieniny: Tatiany, Miłosza, Pawła

RSS

Cztery drogi do przebudowy. Powiat raciborski wnioskuje o dofinansowanie

12.04.2019 14:28 | 0 komentarzy | ż

Powiat raciborski złożył do wojewody cztery wnioski o dofinansowanie inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Cztery drogi do przebudowy. Powiat raciborski wnioskuje o dofinansowanie
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Oto przedsięwzięcia, o których dofinansowanie stara się powiat raciborski.

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie.

 • Przewidywany koszt zadania: 2 835 464 zł
 • Okres realizacji: 2019 r.
 • W ramach zadania planuje się wykonać m.in. nową konstrukcję jezdni drogi na długości 756 mb, budowę chodnika, zjazdów indywidualnych i publicznych oraz odwodnienie drogi.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze na odcinku od zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3534S do wału przed mostem na rzece Rudzie.

 • Przewidywany koszt zadania: 4 178 677 zł
 • Okres realizacji: 2019 – 2020 r.
 • W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę jezdni poprzez wykonanie nowej konstrukcji jezdni na odcinku 856 mb, przebudowę oraz budowę nowego chodnika oraz poboczy, przebudowę zjazdów do posesji oraz pól, prace związane z kanalizacją deszczową drogi i roboty na obiekcie mostowym. Dzięki realizacji inwestycji poprawi się również bezpieczeństwo mieszkańców w związku z wykonaniem wyniesionego oraz oświetlonego przejścia dla pieszych oraz 2 przystanków autobusowych z peronami.

3. Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S od mostu na rzece Rudzie w Siedliskach do rejonu działki nr 653 w Turzu oraz nr 3534S od skrzyżowania z DP 3509S do cieku wodnego w Budziskach.

 • Przewidywany koszt zadania: 3 902 907 zł
 • Okres realizacji: 2019 – 2020 r.
 • W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę jezdni poprzez wykonanie nowej konstrukcji jezdni na odcinku 970 mb, wykonanie poboczy, przebudowę zjazdów do posesji i pól, prace związane z regulacją i odwodnieniem rowów oraz przebudowę zatoki autobusowej z wykonaniem peronu.

4. Budowa wiaduktu wraz z rozbiórką wiaduktu istniejącego w związku z przebudową drogi powiatowej nr 3527S w Wojnowicach.

 • Przewidywany koszt zadania: 2 019 962 zł
 • Okres realizacji: 2019 – 2020 r.
 • W ramach inwestycji planuje się rozbiórkę oraz budowę nowego wiaduktu dostosowanego do ruchu pojazdów o masie całkowitej do 40 t. Planuje się również przebudowę najazdów do budowanego wiaduktu, wykonanie poboczy, przebudowę zjazdów z drogi powiatowej na drogi gminne oraz pola.

źródło: Starostwo Powiatowe w Raciborzu, oprac. ż