Wtorek, 18 maja 2021

imieniny: Eryka, Aleksandry, Feliksa

RSS

Nauczycielska "Solidarność" ze Śląska nie akceptuje porozumienia z rządem

10.04.2019 07:45 | 4 komentarze | web

- W związku ze strajkiem nauczycieli przesyłam stanowisko Rady Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko – Dąbrowskiego z prośbą o zamieszczenie na portalu. Uchwalone stanowisko przesłaliśmy centralnym organom związkowym, które jutro podejmą dalsze kroki - napisał do nas 9 kwietnia Piotr Sput (na zdj.), działacz nauczycielskiej "Solidarności" z Raciborza.

Nauczycielska "Solidarność" ze Śląska nie akceptuje porozumienia z rządem
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Szanowni Państwo

Dzisiaj w Katowicach obradowała Regionalna Rada Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko - Dąbrowskiego. Większością głosów zatwierdziliśmy tam stanowisko, które przesłano różnym organom centralnym związku, w tym przewodniczącemu Piotrowi Dudzie. Jutro stanowisko zostanie przedstawione krajowemu sztabowi protestacyjno-strajkowemu NSZZ „Solidarność”. W obradach uczestniczył przewodniczący zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” kol. Dominik Kolorz. Stanowisko jest wyrazem dezaprobaty dla warunków porozumienia zawartego w dniu 7 kwietnia 2019 roku miedzy stroną rządową a NSZZ „Solidarność” a dotyczącemu warunków pracy, awansu zawodowego i płacy pedagogów. Taką dezaprobatę wyraziła zdecydowana większość nauczycieli. Związkowcy zrzeszeni w NSZZ „Solidarność” kategorycznie odrzucają warunki porozumienie zawartego z Rządem przez przewodniczącego nauczycielskiej „Solidarności” Ryszarda Proksę.

Piotr Sput


Treść stanowiska brzmi następująco:

Regionalna Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Katowicach nie akceptuje treści porozumienia zawartego 7 kwietnia 2019 roku miedzy stroną rządową a NSZZ „Solidarność” oraz wzywa NSZZ „Solidarność” do wznowienia rozmów z Rządem wraz z partnerami społecznymi zasiadającymi w Radzie Dialogu Społecznego.

Jednocześnie żądamy, aby kolega Ryszard Proksa ustąpił z funkcji Przewodniczącego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania.

W sytuacji jeżeli kolega nie poda się do dymisji, apelujemy do delegatów o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów KSOiW.

Za Radę podpisał się jej przewodniczący Lesław Ordon

Opinie oraz treści zawarte w rubryce WebKrytyka przedstawiają wyłącznie własne zdanie autorów i mogą ale nie muszą odzwierciedlać poglądów redakcji. Masz coś ciekawego do przekazania szerszemu gronu - zapraszamy na łamy portalu nowiny.pl - opublikujemy Twój felieton bezpłatnie. Wyślij swoje przemyślenia na adres webkrytyka@nowiny.pl. Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy publikacji materiału.