Piątek, 14 maja 2021

imieniny: Bonifacego, Macieja, Dobiesława

RSS

CKZiU Nr 1 w Raciborzu dla młodzieży i dorosłych. Szkolnictwo zawodowe jest w cenie!

27.03.2019 12:00 | 0 komentarzy | MK

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu (Budowlanka – Gastronomik) to szkoła, w której można zdobyć wykształcenie na poziomie technikum lub szkoły branżowej w blisko 50 najpopularniejszych i najbardziej pożądanych na rynku pracy zawodach branży: budowlanej, usługowej oraz turystyczno-gastronomicznej. Po szkole branżowej można kontynuować naukę w liceum.

CKZiU Nr 1 w Raciborzu dla młodzieży i dorosłych. Szkolnictwo zawodowe jest w cenie!
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Praktyki zagraniczne z programem unijnym Erasmus+

Mając na uwadze stale rosnące wymagania rynku pracy dążymy do ciągłego podnoszenia jakość i atrakcyjność kształcenia poprzez dbałość o poziom nauczania, różnorodność oferowanych zajęć i współpracę z pracodawcami.

Bierzemy udział w wielu projektach edukacyjnych, w tym międzynarodowych. Szczególnie wysoko cenimy możliwość zapoznawania się naszej młodzieży z rówieśnikami innych krajów wspólnej Europy w ramach Programu  Erasmus+, który przyczynia się do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie w wymarzonych zakładach pracy.

Kolejny realizowany w Centrum projekt nosi nazwę „Staże zagraniczne inwestycją w przyszłość i sukces zawodowy uczniów”. Technicy budownictwa, architektury krajobrazu, hotelarstwa oraz żywienia i usług gastronomicznych tym razem pojadą do Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Uczestnicy projektu mają niepowtarzalną szansę na podniesienie konkurencyjności na rynku pracy, doskonalenie znajomości języka angielskiego, wzrost kompetencji zawodowych i osobistych.

Nowoczesne pracownie do kształcenia zawodowego

Właśnie w tej chwili dobiega końca projekt doposażania nowopowstałych, nowoczesnych pracowni kształcenia zawodowego dla zawodów: technik analityk, technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

W Centrum kładziemy nacisk na wszechstronny rozwój każdego ucznia, dlatego organizujemy wiele wydarzeń, które stają się okazją do rozwijania zainteresowań. Ważnym elementem edukacji są wyjazdy na zajęcia na wyższych uczelniach – Centrum współpracuje między innymi z Politechniką Opolską, Politechniką Śląską w Gliwicach, Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu. Uczniowie mają możliwość uczestnictwa w zajęciach warsztatowych i laboratoryjnych, podczas których biorą udział w badaniach naukowych.

ZADZWOŃ, NAPISZ, ODWIEDŹ NAS! ZAPRASZAMY!

Jacek Kąsek
Dyrektor CKZiU nr 1 w Raciborzu

Inicjatywa NOWIN „Czas na Zawodowców” budzi u mnie podziw. Jako absolwent „Gastronomika” – szkoły wchodzącej w skład Centrum nr 1 – wiedziałem, że przygotowanie zawodowe jest najważniejsze. Taki przekaz usłyszałem też od swoich Rodziców. Szkoła dała mi możliwość zdobycia zawodu oraz przygotowała do studiowania matematyki.

Dzisiaj, jako Dyrektor CKZiU nr 1, myślę podobnie. Jestem zdeterminowanym zwolennikiem takiego kształcenia.

Nasza szkoła oferuje zawody, które są na rynku pracy bardzo poszukiwane. Często używam zwrotu: kształcimy w zawodach od A do Z. Agrobiznes, analityk, architekt, budowlaniec, cukiernik, fryzjer, fotograf, geodeta, hotelarz, instalator … aż to żywienia i usług gastronomicznych.

Jesteśmy wiodącą szkołą w pozyskiwaniu środków unijnych na wyjazdy uczniów na praktyki zagraniczne w ramach projektu ERASMUS+ (Hiszpania, Portugalia, Włochy, Wielka Brytania). Odnosimy sukcesy międzynarodowe w wielu turniejach.

Wiem też jednak, że przez wiele ostatnich lat, promocja takiego kształcenia była pomijana. Dzisiaj stoimy przed niebezpieczeństwem luki pokoleniowej w wielu zawodach. Mam jednak wokół siebie nauczycieli, uczniów oraz pracowników Starostwa Powiatowego, którzy myślą podobnie jak ja. Efektem naszych wspólnych działań są nowoczesne pracownie do nauki zawodu. Mam nadzieję, że to dobra zachęta dla młodych ludzi wybierających „drogę zawodową”.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu
„Budowlanka – Gastronomik”

ul. Wileńska 6-8
47-400 Racibórz
tel. 32 415 46 54, 32 415 29 63
fax 32 415 46 54 w. 28

e-mail: sek@ckziu1.idsl.pl
www.ckziu1raciborz.idsl.pl

Pobierz prezentację w pdf >>> Ckziu nr 1 Budowlanka-Gastronomik_prezentacja szkoły.pdf

Prezentacja jest publikowana w ramach pierwszego społecznego projektu medialnego na rynku pracy i edukacji, w aż 6 produktach reklamowych w unikatowym pakiecie przygotowanym przez Wydawnictwo Nowiny - wydawcę Nowin Raciborskich, Nowin Wodzisławskich, Magazynu Rybnickiego i portalu Nowiny.pl.

Jesteś pracodawcą lub zarządzasz placówką edukacyjną? Chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie?

Skontaktuj się z nami już dziś i zamów prezentację. Napisz na: reklama@nowiny.pl 

Zobacz również szczegóły tutaj www.nowiny.pl/biznes/147683-jestes-pracodawca-lub-zarzadzasz-placowka-edukacyjna.html 

Tekst sponsorowany