środa, 26 stycznia 2022

imieniny: Pauli, Polikarpa, Pauliny

RSS

Radny protestuje, a rada uchwala. Nędza bez funduszu sołeckiego

17.02.2019 07:00 | 0 komentarzy | mad

Podjęcie decyzji w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2020 rok środków stanowiących fundusz sołecki – to sprawa, która budziła wiele emocji na styczniowej sesji rady gminy w Nędzy.

Radny protestuje, a rada uchwala. Nędza bez funduszu sołeckiego
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Nie zgadzam się

Radny Henryk Postawka (na zdj.) z Górek Śląskich już na początku posiedzenia sygnalizował swój sprzeciw. Nie chciał, aby uchwała była procedowana na styczniowej sesji; taki też zgłosił wniosek. Argumentował, że jest to sprawa, która powinna być dyskutowana na wszystkich komisjach działających przy radzie gminy. Podkreślał, że uchwała dotyczy 2020 roku, więc podejmowana jest z rocznym wyprzedzeniem. Co gorsza, jeszcze w momencie, kiedy niedawno wybrano nowych sołtysów wraz z radami. – Autorytarnie pokazujemy, że nie dajemy im możliwości decyzji – mówił.

Wniosek radnego Postawki został poddany pod głosowanie i przepadł.

Tak nakazuje ustawa

Dyskusję kontynuowano, kiedy zgodnie z porządkiem obrad przyszedł na to czas. Rozpoczęła skarbnik gminy Katarzyna Paszenda. Wyjaśniała, że zgodnie z przepisami do końca marca należy podjąć uchwałę, która będzie rozstrzygać o wyodrębnieniu lub nie środków stanowiących fundusz sołecki w 2020 roku.

To nie głos mieszkańców

– Fundusz sołecki to nie są środki zewnętrzne, to są pieniądze z naszego budżetu – mówił z kolei przewodniczący rady Gerard Przybyła. Zauważał, że jeżeli rada będzie chciała go uchwalić, to będzie musiała zabrać pieniądze z innych zadań, m.in. z remontów dróg. Argumentował, że w poszczególnych sołectwach realizowane są zadania, a te finansowane są z budżetu gminy. W momencie, kiedy byłby fundusz sołecki, sołectwa z własnych budżetów musiałyby je realizować. To, jak zauważał przewodniczący, powodować by mogło, że realizacja niektórych zadań rozpoczynałaby się dopiero po kilku latach, czyli wtedy, kiedy sołectwa nazbierałyby określoną kwotę.

Wracał również pamięcią do chwili, kiedy fundusz sołecki w gminie funkcjonował. Wówczas, jak mówił, o jego rozdysponowaniu decydowała mała garstka osób, bo mieszkańcy nie przychodzili na spotkania sołeckie. – Niech mi nikt nie mówi, że to był głos mieszkańców – komentował.

Nigdy nie odmawiamy

Przewodniczącego poparła radna Renata Bienia, zauważała, że mimo braku funduszu sołeckiego, sołectwa mogą zgłaszać swoje inicjatywy, te w ramach możliwości finansowych gminy będą realizowane.– Nigdy nie ma takiej sytuacji, że odmawiamy, kiedy z jakimś pomysłem zgłasza się sołtys bądź rada sołecka – dołączyła wójt Anna Iskała.

Ludzie:

Anna Iskała

Anna Iskała

Wójt gminy Nędza.

Gerard Przybyła

Gerard Przybyła

Przewodniczący rady gminy Nędza, prezes GMKS 21 Nędza

Henryk Postawka

Henryk Postawka

Radny gminy Nędza.

Karol Kalemba

Karol Kalemba

Były radny gminy Nędza.

Katarzyna Paszenda

Katarzyna Paszenda

Skarbnik gminy Nędza

Renata Bienia

Renata Bienia

Radna gminy Nędza.