Niedziela, 9 maja 2021

imieniny: Grzegorza, Bożydara, Karoliny

RSS

W JSW sami będą konstruowali przenośniki taśmowe

27.11.2018 16:09 | 0 komentarzy | acz

W Jastrzębskich Zakładach Remontowych (spółka należąca do grupy kapitałowej JSW) powstał nowy Dział Konstruowania Przenośników, w którym od początku listopada pracuje zespół 5 konstruktorów z doświadczeniem w zakresie konstrukcji urządzeń odstawy urobku. 

W JSW sami będą konstruowali przenośniki taśmowe
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

- W tej chwili pracujemy nad projektem przenośnika ścianowego o roboczej nazwie PSJZR, dostosowanego do potrzeb kopalń JSW S.A., a w dalszej perspektywie zajmiemy się projektami przenośników ścianowych o różnej szerokości trasy oraz projektowaniem – mówi kierujący zespołem konstruktorów Jarosław Konsek.

Wprowadzenie ujednoliconej konstrukcji przenośników ścianowych, produkowanych na dodatek w Spółce z Grupy JSW, da oczywiście określone korzyści jak choćby dostępność i zamienność części, ułatwienie obsługi serwisowej czy analogiczny montaż i obsługę każdego urządzenia. Inżynier Konsek podkreśla, że projektując nowe przenośniki zwracają szczególną uwagę na ich niezawodność, wysoką jakość oraz kwestie BHP, a więc sprawy bardzo ważne w kontekście maszyn pracujących w ścianach wydobywczych, gdzie każdy postój powoduje wymierne straty.

Dział Konstruowania Przenośników istnieje od ponad dwóch tygodni, lecz plany są ambitne i obejmują opracowanie całego szeregu maszyn służących do odstawy urobku ze ściany wydobywczej łącznie z urządzeniami pomocniczymi (kruszarki, urządzenia przekładkowe) a także przenośników taśmowych.

- JZR widząc możliwości pojawiające się na rynku, rozumiejąc potrzeby macierzystej spółki i szeroko rozumianego rynku dostaw maszyn i urządzeń górniczych stara się na nie reagować podejmując coraz to nowe inicjatywy - mówi Rafał Rychter, prezes JZR.

Pomysł produkcji w Jastrzębskich Zakładach Remontowych zgrzebłowych przenośników ścianowych nie jest nowy, lecz wytwarzanie tak wyspecjalizowanych maszyn wymaga spełnienia szeregu warunków. W 2017 roku w firmie opracowano i rozpoczęto wdrażanie Programu JZR Rozwój, będącego odpowiedzią na potrzeby kopalń korzystających z koniunktury na rynku węgla i zwiększających zakupy maszyn, który zakładał m. in. uruchomienie produkcji elementów tras przenośników zgrzebłowych.

Wszystkie inicjatywy rozwojowe podejmowane aktualnie przez JZR mają na celu optymalizację procesów produkcyjnych w JZR i JSW, przyspieszenie reakcji na potrzeby kopalń, jakość wykonania jak również unifikację.

- To część szerszego programu, mającego zabezpieczyć JSW przed monopolizacją rynku produkcji maszyn górniczych dla GK JSW - mówi Artur Dyczko, zastępca prezesa JSW ds. strategii. - Dzięki wsparciu przez zarząd JSW „Programu JZR Rozwój”, spółka nie tylko zwiększy swój potencjał produkcyjny, zyska nowe kompetencje i samowystarczalność, ale umożliwi również realizację podjętych prze nas zobowiązań na rzecz regionu, co jest potwierdzeniem naszego zaangażowania w społeczną odpowiedzialność biznesu - dodaje Artur Dyczko, wiceprezes JSW.