środa, 1 grudnia 2021

imieniny: Natalii, Blanki, Eligiusza

RSS

Informacje na temat zimowego utrzymania dróg

19.11.2018 12:14 | 0 komentarzy | AgaKa

Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim przedstawia informacje dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2018/2019.

Informacje na temat zimowego utrzymania dróg
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni administruje siecią dróg powiatowych o długości 204,60 km zlokalizowanych na terenie czterech gmin miejskich oraz pięciu gmin wiejskich. Ze względu na organizację zimowego utrzymania dróg, zostały one podzielone na 6 rejonów utrzymania. Cztery z nich są obsługiwane przez przedsiębiorców wyłonionych w trybie przetargu nieograniczonego, natomiast dwa – sprzętem własnym PZD. W zimowym utrzymaniu dróg powiatowych PZD będzie miał do dyspozycji łącznie 12 jednostek sprzętowych, w tym zarówno opłużone samochody ciężarowe z piaskarko-solarkami, samochody ciężarowe z pługami, jak i ciągnik rolniczy z pługiem i posypywarką.

Standard utrzymania dróg został określony na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 10 sierpnia 2006 r. Podział dróg ze względu na standard utrzymania przedstawia się następująco:

  • standard II ZUD – sieć dróg powiatowych o długości 183,19 km,
  • standard IV ZUD – sieć dróg powiatowych o długości 21,41 km.

W celu monitorowania sytuacji meteorologicznej oraz warunków na drogach Powiatowy Zarząd Dróg prowadzi w swojej siedzibie całodobowe dyżury. Wszelkie komunikaty o utrudnieniach na drogach będą przekazywane  za pośrednictwem strony internetowej PZD oraz lokalnych środków masowego przekazu. Dodatkowo dla celów zimowego utrzymania dróg uruchomiono całodobowe numery telefonów, pod którymi można zgłaszać interwencje oraz uzyskiwać informacje o warunkach na drogach:

  • 32 451 76 07 wew. 25,
  • 515 509 955.

Interwencje można przekazywać również za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem utrzymanie.drog@pzd-wodzislaw.pl.

Równocześnie Powiatowy Zarząd Dróg apeluje do kierowców o współpracę z drogowcami. W szczególności chodzi o przepuszczanie i udzielanie pierwszeństwa pojazdom zimowego utrzymania dróg. Zadaniem kierowców obsługujących sprzęt zimowego utrzymania dróg jest odśnieżanie i zwalczanie śliskości jezdni. Pojazdy te, wyposażone w żółte, błyskowe oświetlenie ostrzegawcze mogą powodować chwilowe utrudnienia na drodze przez to że, poruszają się wolno i są szerokie, jednak zostawiają za sobą drogę odśnieżoną i bezpieczniejszą. Problemem bywają też przypadki parkowania pojazdów na poboczach lub wręcz na jezdni w sposób uniemożliwiający przejazd pługów odśnieżających drogi, dlatego PZD prosi kierowców o nieblokowanie dróg w tym okresie.