Poniedziałek, 2 sierpnia 2021

imieniny: Alfonsa, Kariny, Gustawa

RSS

Kto oszczędza, a kto się zadłuża?

04.09.2018 13:00 | 0 komentarzy | żet

Zaglądamy do portfeli radnych powiatu raciborskiego i porównujemy oświadczenia majątkowe z lat 2014 oraz 2018

Kto oszczędza, a kto się zadłuża?
Starosta Ryszard Winiarski to majętny człowiek. W oświadczeniu majątkowym za 2017 rok wykazał oszczędności o łącznej wartości 410 472 zł. Żaden inny radny nie może poszczycić się zgromadzeniem takiej kwoty na koncie (w kwocie tej zawiera się jednak kredyt w wysokości 100 tys. zł).
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Oszczędny jak... Wacławczyk

Najskuteczniejszy w pomnażaniu swoich oszczędności jest Dawid Wacławczyk. Przewodnik i właściciel biura podróży na początku kadencji wykazał oszczędności o wartości 61 264 zł, podczas gdy na koniec grudnia 2017 roku było to już 138 215 zł (wzrost o 76 951 zł). Gruszek w popiele nie zasypiali również starosta Ryszard Winiarski oraz radny Jan Deńca. Ich oszczędności powiększyły się o (odpowiednio) 67 472 zł i 61 765 zł.

Dla porządku dodajmy, że w toku kadencji samorządowej oszczędności pomnożyli niemalże wszyscy pozostali radni: Szymon Bolik (wzrost o 50 000 zł), Ewa Widera (wzrost o 49 964 zł), Marek Kurpis (wzrost o 41 458 zł), Dominik Konieczny (wzrost o 38 440 zł), Marceli Klimanek (wzrost o 28 649 zł), Andrzej Chroboczek (wzrost o 19 269 zł), Władysław Gumieniak (wzrost o 5000 zł), Adrian Plura (wzrost o 5000 zł), Artur Wierzbicki (wzrost o 3 713 zł), Józef Stukator (wzrost o 3 400 zł), Katarzyna Dutkiewicz (wzrost o 1 986 zł), Jan Kusy (wzrost o 1 226 zł) oraz Brygida Abrahamczyk (wzrost o 987 zł).

Na przeciwnym biegunie znajdują się radni, którzy w oświadczeniach majątkowych za 2017 rok wykazali oszczędności identyczne lub mniejsze niż te w dokumentach złożonych u progu kadencji. Stanu posiadania nie zmienił jedynie Adam Wajda. Przewodniczący rady i członek zarządu Eko–Okien konsekwentnie wpisuje do rubryki „oszczędności”... 0 zł. Zestawienie radnych, którym ubyło pieniędzy na koncie otwiera natomiast Piotr Olender (spadek o 39 000 zł). U kresu kadencji mniejsze, w porównaniu z jej otwarciem, są również oszczędności Anny Wacławczyk (spadek o 28 326 zł) oraz Franciszka Marcola (spadek o 21 267 zł).

Zadłużony jak... Wajda

Jedynym radnym, który w toku kadencji samorządu powiększył sumę swoich zobowiązań jest radny Adam Wajda. W oświadczeniu majątkowym złożonym pod koniec 2014 roku wykazał on kredyty o łącznej wartości 166 538 zł, podczas gdy w oświadczeniu za 2017 rok suma zobowiązań wynosi 175 576 (wzrost zobowiązań o 9 038 zł).

Zdecydowana większość radnych wykorzystała mijającą kadencję na spłatę kredytów. W tym czasie stopniały zobowiązania radnego Piotra Olendra (spadek o 172 672 zł), starosty R. Winiarskiego (spadek o 96 250 zł, aktualnie brak zobowiązań), wicestarosty Marka Kurpisa (spadek o 73 008 zł, aktualnie brak zobowiązań), Dawida Wacławczyka (spadek o 43 120 zł), Katarzyny Dutkiewicz (spadek o 31 293 zł), Marcelego Klimanka (spadek o 22 684 zł) oraz Brygidy Abrahamczyk (spadek o 5 582 zł),

Spokojny sen ugruntowany brakiem kredytów mają – oprócz wspomnianych już Ryszarda Winiarskiego i Marka Kurpisa – Szymon Bolik, Andrzej Chroboczek, Jan Deńca, Władysław Gumieniak, Dominik Konieczny, Jan Kusy, Franciszek Marcol, Adrian Plura, Józef Stukator, Anna Wacławczyk, Ewa Widera i Artur Wierzbicki.

Ludzie:

Adam Wajda

Adam Wajda

Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego

Adrian Plura

Adrian Plura

Radny Powiatu Raciborskiego.

Andrzej Chroboczek

Andrzej Chroboczek

Radny Powiatu Raciborskiego.

Anna Wacławczyk

Anna Wacławczyk

Radna Gminy Racibórz.

Artur Wierzbicki

Artur Wierzbicki

Radny Powiatu Raciborskiego.

Dawid Wacławczyk

Dawid Wacławczyk

Wiceprezydent Raciborza

Dominik Konieczny

Dominik Konieczny

Wiceprezydent Raciborza

Ewa Widera

Ewa Widera

Radna Powiatu Raciborskiego

Franciszek Marcol

Franciszek Marcol

Radny Powiatu Raciborskiego.

Jan Deńca

Jan Deńca

Radny Powiatu Raciborskiego.

Katarzyna Dutkiewicz

Katarzyna Dutkiewicz

samorządowiec i polityk

Marceli Klimanek

Marceli Klimanek

Radny powiatu raciborskiego.

Marek Kurpis

Marek Kurpis

Wicestarosta Powiatu Raciborskiego.

Piotr  Olender

Piotr Olender

Radny Powiatu Raciborskiego.

Ryszard Winiarski

Ryszard Winiarski

Starosta Raciborski

Szymon Bolik

Szymon Bolik

Radny Powiatu Raciborskiego

Władysław Gumieniak

Władysław Gumieniak

Radny powiatu raciborskiego.