Piątek, 7 maja 2021

imieniny: Gustawy, Ludmiły, Sawy

RSS

Nowy wygląd Parku Górnika w Rybniku

21.02.2018 10:14 | 0 komentarzy | acz

Park Górnika okalający budynek Domu Kultury Chwałowice już wkrótce zmieni się nie do poznania. Rozstrzygnięty został właśnie konkurs na jego zagospodarowanie, a dokładniej na przygotowanie koncepcji planowanego tam ogrodu społecznego.

Nowy wygląd Parku Górnika w Rybniku
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Założeniem planowanego ogrodu społecznego, jest jego otwarcie na wszystkich mieszkańców, którzy będą mogli tam wypoczywać, spotykać się i sami decydować o otaczającej ich przestrzeni poprzez sadzenie i pielęgnowanie zieleni.

Do konkursu zgłoszonych zostały 23 prace, spośród których konkursowe jury wybrało trzy ich zdaniem najlepsze. Pierwsza nagroda została przyznana uczestnikowi konkursu, który w opinii zespołu konkursowego, w sposób najwłaściwszy spełnił kryteria regulaminu. Kolejne nagrody zostały przyznane uczestnikom konkursu, którzy po uszeregowaniu prac przez zespół konkursowy zajęły kolejne miejsca w konkursie.

Zespół konkursowy przyznał więc trzy nagrody:

I NAGRODA – 5 tys. zł dla Artura Klimczaka z Wrocławia. Nagroda została przyznana za atrakcyjność wizualną i oryginalność rozwiązań, czytelną kreację, ciekawie dobrane formy małej architektury, kompleksowe i całościowe potraktowanie potrzeb mieszkańców oraz poszanowanie drzewostanu. W wypadku etapizacji prac realizacja projektu nie umniejsza swojej wartości;

II NAGRODA – 2 tys. zł dla MIA studio Iwona Zielińska, Magdalena Filipiak-Gałecka, Paulina Bandura z Wrocławia. Nagroda została przyznana za zwartość całego założenia i ekonomikę rozwiązań;

III NAGRODA – 1 tys. zł dla Marty Zaik z Rybnika. Nagroda została przyznana za uwzględnienie większości potrzeb mieszkańców przy minimalnych nakładach finansowych uzyskując przy tym ciekawą przestrzeń i klimat miejsca.

Zespół konkursowy dodatkowo przyznał wyróżnienie honorowe dla Mateusza Morskiego z Kielc. Wyróżnienie zostało przyznane za odważną myśl i prostotę całego założenia oraz oryginalność rozwiązań.

W przypadku realizacji zwycięskiej pracy zespół konkursowy zaleca zwiększenie ilości inspektów i uzgodnienie tego z mieszkańcami. Należy rozważyć także poszerzenie podestu sceny i zminimalizowanie formy stojaków rowerowych.