Piątek, 7 maja 2021

imieniny: Gustawy, Ludmiły, Sawy

RSS

Strażacy z Borucina i Czech razem po doświadczenie i unijne pieniądze

23.09.2017 09:00 | 0 komentarzy | ż

Ochotnicza Straż Pożarna w Borucinie realizuje projekt europejski pt. „Współpraca strażaków na polsko-czeskim pograniczu, wymiana doświadczeń i wzajemna pomoc”.

Strażacy z Borucina i Czech razem po doświadczenie i unijne pieniądze
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

OSP Borucin udało się pozyskać środki finansowe z Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Eurorgionie Silesia PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA-POLSKA 2014-2020. Łączny budżet tego projektu wynosi: 9 193,55 EUR. Partnerem projektu są strażacy z Bělej.

Celem projektu jest zintensyfikowanie transgranicznej współpracy pomiędzy jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych - dzięki regularnym ćwiczeniom, akcjom społecznym, szkoleniom oraz transgranicznej wymianie taktyk pożarniczych.

Dotychczas w ramach projektu zostały zorganizowane gminne ćwiczenia strażackie (sprawdzanie gotowości bojowej oraz odegranie konkretnej roli w zaaranżowanej akcji pożarniczej). Odbyły się też uroczyste obchody Jubileuszu 110-lecia OSP. Została wydana publikacja na temat historii i działalności OSP Borucin, założono stronę internetową, zorganizowano również wystawę fotografii OSP Borucin. Dzięki realizacji programu udało sie też zorganizować nocne zawody strażackiej.

W ramach projektu zorganizowane zostaną jeszcze szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. - Podsumowaniem projektu będzie transgraniczna wymiana doświadczeń w Bělej, działanie będzie polegało na przedstawieniu różnic w procedurach, technice i taktyce a także zostaną przedstawione odmienne struktury organizacyjne jednostek OSP i SDH w Polsce i w Czechach. W ramach projektu zostało także zakupione sprzęt strażacki - informuje Marian Wasiczek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Krzanowicach.

źródło: MOK Krzanowice, oprac. żet