Sobota, 16 października 2021

imieniny: Gawła, Florentyny, Grzegorza

RSS

Zespoły zmienią w podstawówki, czyli likwidacja gimnazjów w gminie Krzyżanowice

08.02.2017 13:00 | 1 komentarz | eos

W myśl nowej reformy oświatowej, wraz z nowym rokiem szkolnym, funkcjonować będzie w gminie Krzyżanowice pięć szkół podstawowych w Chałupkach, Krzyżanowicach, Bieńkowicach, Tworkowie i Zabełkowie.

Zespoły zmienią w podstawówki, czyli likwidacja gimnazjów w gminie Krzyżanowice
Na sesji poświęconej oświacie nie zabrakło przedstawicieli szkół i przedszkoli gminy. Na zdjęciu Iwona Krupa, dyrektor SP w Zabełkowie oraz Aleksandra Wawoczny, dyrektor Zespołu Szkół w Tworkowie.
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Nowa sieć placówek oświatowych powstanie z przekształcenia istniejących dotychczas zespołów szkół ogólnokształcących. Jednocześnie od września nie będzie naboru do pierwszych klas gimnazjalnych. Gimnazja, które ulegną stopniowemu wygaszaniu, aż do sierpnia 2019 r., wchodzić będą w skład szkół podstawowych.

Dotychczas w gminie dzieci uczyły się w czterech ZSO w Chałupkach, Krzyżanowicach, Bieńkowicach i Tworkowie, Szkole Podstawowej w Zabełkowie oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Owsiszczach, który również pozostanie w nowej strukturze oświatowej.

– Zmiany w organizacji sieci szkół związane z likwidacją gimnazjów nie do końca nas bolą. Na szczęście kiedyś udało się nam zablokować pomysł wprowadzenia jednego zbiorczego gimnazjum w gminie i dziś reforma polega na organizacyjnym przekształceniu zespołów w szkoły podstawowe – zapewnia wójt Krzyżanowic Grzegorz Utracki.

Nie ulegnie natomiast zmianie sieć przedszkoli, których obecnie w gminie jest pięć. – Zobligowani jesteśmy przyjąć wszystkie dzieci od 3 do 6 lat, dlatego w przedszkolach w Tworkowie i Krzyżanowicach utworzymy dwa nowe oddziały – zapowiada dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Tworkowie Daria Wieczorek.

Od stycznia br. obowiązują nowe zasady odpłatności za przedszkola. Zwolnieni są z niej rodzice sześciolatków, którzy płacić będą jedynie za wyżywienie dzieci, czyli tzw. wkład do kotła.

Obecnie do istniejących 50 oddziałów szkolnych uczęszcza 869 uczniów, a do 16 oddziałów przedszkolnych – 337 dzieci. W placówkach oświatowych gminy zatrudnionych jest 165 nauczycieli (131 etatów) i 81 pracowników administracji i obsługi (65 etatów). Dyrektor Daria Wieczorek nie ukrywa jednak, że sytuacja ze względu na wprowadzoną reformę, w najbliższych latach może ulec zmianie. – Jesteśmy w tym szczęśliwym położeniu, że mamy zespoły szkół ogólnokształcących, w skład których wchodzą szkoły podstawowe oraz gimnazja, dlatego w zasadzie reforma nie dotknie pracowników administracji i obsługi, ale na pewno dotknie nauczycieli – ubolewa.

(ewa)


Subwencja oświatowa w gminie Krzyżanowice wynosiła w 2016 r. – 10 228 tys. zł i była mniejsza w porównaniu z planowaną o 372 tys. zł. Koszty utrzymania szkół podstawowych w 2016 r. to 6 403 tys. zł, natomiast gimnazjów – 1 898 tys. zł.

Ludzie:

Daria Wieczorek

Daria Wieczorek

Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Krzyżanowicach (z siedzibą w Tworkowie)

Grzegorz Utracki

Grzegorz Utracki

Wójt gminy Krzyżanowice.